Nåde

Nåde, i kristen teologi, den spontane, ufortjente gave fra den guddommelige gunst til synders frelse og den guddommelige indflydelse, der fungerer i mennesket for hans regenerering og helliggørelse. Det engelske udtryk er den sædvanlige oversættelse af den græske charis, som forekommer i Det Nye Testamente omkring 150 gange (to tredjedele af disse i skrifter tilskrevet Paulus). Selv om ordet undertiden skal oversættes på andre måder, er den grundlæggende betydning i Det Nye Testamente og i den efterfølgende teologiske brug den, der findes i Paulus brev til Titus: “For Guds nåde har vist sig til frelse for alle mennesker” ( 2:11). Fra den tidlige kirke har kristne teologer udviklet og afklaret det bibelske nådebegreb.

Ordet nåde er det centrale emne i tre store teologiske kontroverser: (1) karakteren af menneskelig fordærv og regenerering (se pelagianisme), (2) forholdet mellem nåde og fri vilje (qv; se også forudbestemmelse; arminianisme), og (3) det af “nådens middel” mellem katolikker og protestanter , dvs. om sakraments effektivitet som kanaler for den guddommelige nåde er afhængig af udførte gode gerninger eller afhængig af modtagerens tro.

Kristen ortodoksi har lært, at initiativet i nådeforholdet mellem Gud og mennesket altid er på Guds side. Når først først Gud har tildelt denne “første nåde”, har mennesket et svar på at give og et ansvar for fortsættelsen af forholdet. Selv om ideerne om nåde og fortjeneste udelukker hinanden, hverken Augustinus eller de protestantiske forsvarere af princippet. af retfærdiggørelse ved “nåde alene” kunne undgå spørgsmålet om belønning af fortjeneste i nådeforholdet. Faktisk synes nogle passager i Det Nye Testamente at bruge charis til “belønning”. Den romersk-katolske nådeteologi understreger den sædvanlige karakter af livet skabt af nådegaven og tilskriver derfor fortjeneste til lydighed mod Guds lov; klassisk protestantisme talte om en samarbejdende nåde efter omvendelse som en måde at inkludere menneskets aktivitet i livet af nåde, men det undgik sprog, der antydede, at mennesket tjener noget ved sin lydighed i nåde.

Katolikker, østlige ortodokse og nogle protestanter er enige om, at nåde tildeles gennem sakramenterne, “nådens midler. ” Reformeret og frikirkeprotestantisme har imidlertid ikke bundet nåde så tæt på sakramenterne som katolikker, østlige ortodokse, anglikanere og lutheranere.

Få et Britannica Premium-abonnement og få adgang til eksklusivt indhold . Tilmeld dig nu

Døberne taler om ordinancer snarere end om sakramente og – ligesom de evangeliske kristne og dem, der generelt er i de reformerede og frikirkelige traditioner – insisterer på, at deltagelse i nåde sker i anledning af personlig tro og slet ikke ved nadveren.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *