Nåde (Norsk)

Nåde, i kristen teologi, den spontane, ufortjente gaven av den guddommelige gunst i synders frelse, og den guddommelige innflytelse som virker i mennesket for hans fornyelse og helliggjørelse. Det engelske begrepet er den vanlige oversettelsen for gresk charis, som forekommer i Det nye testamentet omtrent 150 ganger (to tredjedeler av disse i skrifter tilskrevet Paulus). Selv om ordet noen ganger må oversettes på andre måter, er den grunnleggende betydningen i Det nye testamente og i påfølgende teologisk bruk den som finnes i Paulus brev til Titus: «For Guds nåde har vist seg til frelse for alle mennesker» ( 2:11). Fra den tidlige kirken har kristne teologer utviklet og avklart det bibelske begrepet nåde.

Ordet nåde er det sentrale temaet for tre store teologiske kontroverser: (1) naturen til menneskelig fordervelse og fornyelse (se Pelagianism), (2) forholdet mellom nåde og fri vilje (qv; se også predestinasjon; arminianisme), og (3) den av «nådemidlene» mellom katolikker og protestanter , det vil si om sakraments effektivitet som kanaler for den guddommelige nåde er avhengig av utførte gode gjerninger eller avhengig av mottakerens tro.

Kristen ortodoksi har lært at initiativet i nådeforholdet mellom Gud og mennesket alltid er på Guds side. Når Gud først har gitt denne «første nåde», har mennesket imidlertid et svar på å gi og et ansvar for fortsettelsen av forholdet. Selv om ideene om nåde og fortjeneste utelukker hverandre, verken Augustinus eller protestantiske forsvarere av prinsippet. av rettferdiggjørelse ved «nåde alene» kunne unngå spørsmålet om belønning av fortjeneste i nådeforholdet. Noen avsnitt i Det nye testamentet ser ut til å bruke karis til «belønning». Den romersk-katolske nådeteologien understreker den vanlige karakteren til livet skapt av nådegaven og tilskriver derfor fortjeneste til lydighet mot Guds lov; klassisk protestantisme snakket om en samarbeidende nåde etter konvertering som en måte å inkludere menneskets aktivitet i livet av nåde, men det unngikk språk som antyder at mennesket tjener noe ved sin lydighet i nåde.

Katolikker, øst-ortodokse, og noen protestanter er enige om at nåde blir gitt gjennom sakramentene, «nådens middel. ” Reformert og frikirkeprotestantisme har imidlertid ikke bundet nåde like nær sakramentene som katolikker, øst-ortodokse, anglikanere og lutheranere.

Få et Britannica Premium-abonnement og få tilgang til eksklusivt innhold. . Abonner nå

baptister snakker om ordinanser snarere enn om sakramenter og – som evangeliske kristne og de som er i reformerte og frikirkelige tradisjoner generelt – insisterer på at deltakelse i nåde skjer i anledning personlig tro og ikke i det hele tatt ved nadverden.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *