Engelska ord utan vokaler

Det finns väldigt få lexikala ord (det vill säga inte räknar med interjektioner) utan vokalbokstäver. Det längsta sådana lexiska ordet är tsktsks, uttalad / ˌtɪskˈtɪsks /. Det matematiska uttrycket nth / ˈɛnθ / är, i glädje till nionde graden, i ganska vanlig användning. En annan matematisk term utan vokalbokstäver är ln, den naturliga logaritmen. Ett mer dunkelt exempel är rng / ˈrʌŋ /, härledd från ring genom att radera bokstaven ⟨i⟩. Vokallösa egennamn från andra språk, som efternamnet Ng, kan behålla sin ursprungliga stavning, även om de uttalas med vokaler.

Under den medellånga engelska perioden fanns det inga vanliga stavningar, men ⟨w⟩ användes ibland för att representera antingen en vokal eller ett konsonantljud på samma sätt som modern engelska gör med ⟨y⟩, särskilt under 1300- och 1400-talen. Denna sång ⟨w⟩ representerade i allmänhet / uː /, som i wss (”använd”). Men vid den tiden användes fortfarande formuläret ⟨w⟨ för att representera en digraf raphuu⟩ (se W), inte som en separat bokstav. Denna praxis finns i modern walesisk ortografi så att ord som lånas från walesiska kan använda ⟨w⟩ på detta sätt, till exempel:

Han rimar på intrikat, till musik av crwth och pibgorn.

  • cwtch (ett gömställe eller kubiskt hål) är också från walesiska (om än ett nytt ord påverkat av engelska, och används nästan uteslutande i den variant av engelska som talas i Wales, inte på vanlig engelska), och crwth och cwtch är de längsta engelska ordboksorden utan ⟨a, e, i, o, u, y⟩ enligt Collins Dictionary.
  • En cwm (uttalad / ˈkuːm /) används på engelska i ett tekniskt geografiskt eller bergsbeständigt sammanhang för att betyda en djup ihålig i ett bergsområde, vanligtvis med branta kanter på vissa sidor, som en corrie eller cirque, såsom Western Cwm of Mount Everest. Det används också ibland, genom nyare upplåning från walesiska, i en mer allmän betydelse av en dal. Stavningarna coombe, combe, coomb och comb kommer från den gamla engelska cumb, som verkar antingen vara en mycket tidigare upplåning från en föregångare av modernt walisiskt, eller att ha ett ännu tidigare ursprung, med tanke på att det fanns ett gammalt grekiskt ord κὑμβη (kumbē) som betyder ett ihåligt fartyg. I engelsk litteratur kan man hitta stavningen combe (som i Ilfracombe och Castle Combe), coomb (som i J. R. R. Tolkien) eller comb (som i Alfred, Lord Tennyson).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *