Søt mais

Hovedartikkel: Liste over sukkermorsorter

Åpen pollinert (ikke-hybrid) mais er i stor grad erstattet i det kommersielle markedet med søtere, tidligere hybrider, som også har fordelen av å opprettholde sin søte smak lenger. Su-kultiver er best når de tilberedes innen 30 minutter etter høsting. Til tross for kort holdbarhetstid er mange åpne pollinerte kultiver som «Golden Bantam» fortsatt populære for hagesentere og spesialmarkeder, eller markedsføres som arvestyfrø. Selv om de er mindre søte, blir de ofte beskrevet som mer ømme og smakfulle enn hybrider.

GeneticsEdit

Tidlige sorter, inkludert de som ble brukt av indianere, var resultatet av den mutante su (» sukkerholdig «) allel. De inneholder omtrent 5-10 vekt% sukker.

Supersøt mais er sorter av søt mais som produserer høyere sukkerinnhold enn normalt, utviklet av University of Illinois i Urbana – Champaign-professor John Laughnan. Han undersøkte to spesifikke gener i søt mais, hvorav den ene, sh2-genet, fikk maisen til å skrumpe når den var tørr. Etter nærmere undersøkelse oppdaget Laughnan at endosperm av sh2 søt mais kjerner lagrer mindre stivelse og fra 4 til 10 ganger mer sukker enn vanlig su søt mais. Han publiserte sine funn i 1953 og avslørte fordelene med å dyrke supersøt søt mais, men mange maisavlere manglet entusiasme for den nye supersøte maisen. Illinois Foundation Seeds Inc. var det første frøfirmaet som ga ut et supersøtt mais og det ble kalt «Illini Xtra Sweet», men utbredt bruk av supersøte hybrider skjedde først på begynnelsen av 1980-tallet. Populariteten til supersøt mais steg på grunn av dens lange holdbarhet og store sukkerinnhold sammenlignet med konvensjonell søt mais. Dette har tillatt langtransport av søt mais og har gjort det mulig for produsenter å kan sukkermais uten å tilsette ekstra sukker eller salt.

Kutt hvit søt mais

Den tredje genmutasjonen som skal oppdages er se eller «sukkerholdig forbedret» allel, ansvarlig for såkalt «Evig arv» kultiver, som «Kandy Korn». Kultivarer med se-alleler har lengre lagringstid og inneholder 12–20% sukker.

Alle alleler som er ansvarlige for søt mais er recessive, så det må isoleres fra annet mais, som feltkorn og popcorn, som frigjør pollen samtidig; endospermen utvikler seg fra gener fra begge foreldrene, og heterozygote kjerner vil være seige og stivelsesholdige.

Sweet corn

Se- og su-allelene trenger ikke å isoleres fra hverandre. Supersøte sorter som inneholder sh2-allelen må imidlertid dyrkes isolert fra andre sorter for å unngå kryssbestøvning og resulterende stivelse, enten i rommet (forskjellige kilder angir minimum karantene avstander fra 100 til 400 fot eller 30 til 120 m) eller i tid (dvs. , den supersøte maisen pollinerer ikke samtidig med annen mais i nærliggende felt).

Moderne avlsmetoder har også introdusert kulturer som inneholder flere genetyper:

  • sy ( for synergistisk) legger sh2-genet til noen kjerner (vanligvis 25%) på samme cob som en se-base (enten homozygot eller heterozygot)
  • utvidet sh2 legger se- og su-genet til en sh2-forelder

Ofte vil frøprodusenter av sy og augmented sh2-typene bruke merkenavn eller varemerker for å skille disse sortene i stedet for å nevne genetikken bak dem. Generelt vil disse merkene eller varemerkene tilby et utvalg av hvite, tofargede og gule sorter som ellers har svært like egenskaper.

Genmodifisert maisEdit

Genmodifisert søt mais er tilgjengelig for kommersielle dyrkere for å motstå visse insekter eller herbicider, eller begge deler. Slike transgene varianter er ikke tilgjengelig for hjemmearbeidere eller små arealavlere på grunn av protokoller som må følges i produksjonen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *