Apostelen

Apostelen, (fra gresk apostolos, «personen sendt»), noen av de 12 disiplene som Jesus Kristus valgte. Begrepet brukes noen ganger også på andre, spesielt Paulus, som ble konvertert til kristendommen noen år etter Jesu død. I Lukas 6:13 heter det at Jesus valgte 12 av disiplene sine «som han kalte apostler», og i Markus 6:30 kalles de tolv apostlene når de nevnes. er laget av deres retur fra forkynnelsesoppdraget som Jesus hadde sendt dem på. Den komplette listen over de tolv er gitt med noe variasjon i Markus 3, Matteus 10 og Lukas 6 som: Peter og Andreas, sønnene til Johannes (Johannes 21:15); Jakob og Johannes, Sebedeus sønner; ; Philip; Bartholomew; Matthew; Thomas; Jakob, sønn av Alfaeus; Jude, eller Thaddaeus, sønn av James; Kananeren Simon, eller Zealoten; og Judas Iskariot.

St. Apostelen Peter

St. Apostelen Peter, glassmaleri, 1800-tallet; i St. Marys Church, Bury St. Edmunds, England.

© Ronald Sheridan / Ancient Art & Architecture Collection

Saint Thomas

Statue of Saint Thomas, St. Thomas the Apostle Roman Catholic Church, Hyde Park, Chicago.

Mbrutus

De tolvs privilegier var å være i kontinuerlig oppmøte på sin herre og være mottakere av hans spesielle undervisning og opplæring. Minst en gang ble de sendt på et spesielt oppdrag, to og to , for å kunngjøre det messianske rikets nærhet (Mark 6: sammenlign Matteus 10; Lukas 9). Tre av dem, Peter, Jakob og Johannes, dannet en indre krets som alene fikk lov til å være vitne til slike begivenheter som oppveksten av Jairus datter (Markus 5:37; Lukas 8:51), Transfigurasjonen (Markus 9; Matteus 17; Lukas 9), og Jesu smerte i Getsemane hage (Mark 14:33; Matteus 26:37).

Det ser ut til at det er lagt særlig vekt på tallet 12, som noen forskere tolker som en referanse til Israels 12 stammer. Når et gap var etterlatt av forræderen Judas Iskariot og dødsfallet, ble øyeblikkelige skritt tatt for å fylle det ved valget av Matthias (Apg 1). Det er for medlemmene av dette bandet på 12 at ordet apostel vanligvis blir brukt i Apostlenes gjerninger.

Paul selv hevdet tittelen som apostel, tilsynelatende med den begrunnelsen at han hadde sett Herren og mottatt en kommisjon direkte fra ham. Dette ser ut til å være i samsvar med betingelsen i Apostlenes gjerninger om at en nyutnevnt apostel skal være i stand til å vitne om vitnene til Herrens oppstandelse. I følge noen tidlige kristne forfattere ble noen imidlertid kalt «apostler» etter perioden dekket av Det nye testamente. Ordet har også blitt brukt for å betegne en høyt administrativ eller kirkelig offiser.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *