Apostel

Apostel, (van Griekse apostolos, “gezonden persoon”), een van de 12 discipelen gekozen door Jezus Christus. De term wordt soms ook op anderen toegepast, vooral Paulus, die een paar jaar na Jezus dood tot het christendom bekeerd was. In Lucas 6:13 wordt gezegd dat Jezus 12 uit zijn discipelen koos “die hij apostelen noemde”, en in Marcus 6:30 worden de Twaalf Apostelen genoemd wanneer ze worden genoemd. is gemaakt van hun terugkeer van de missie van prediking en genezing waarop Jezus hen had gezonden. De volledige lijst van de Twaalf wordt gegeven met enige variatie in Marcus 3, Matteüs 10 en Lucas 6 als: Petrus en Andreas, de zonen van Johannes (Johannes 21:15); James en John, de zonen van Zebedeüs;Philip; Bartholomew; Matthew; Thomas; James, de zoon van Alphaeus; Judas, of Thaddaeus, de zoon van James; Simon de Cananaean of de Zeloot; en Judas Iscariot.

St. Peter de Apostel

St. Peter de Apostel, glas-in-loodraam, 19e eeuw; in St. Marys Church, Bury St. Edmunds, Engeland.

© Ronald Sheridan / Ancient Art & Architectuurcollectie

Saint Thomas

Standbeeld van Sint Thomas, Rooms-katholieke kerk St. Thomas de Apostel, Hyde Park, Chicago.

Mbrutus

De voorrechten van de Twaalf waren om voortdurend aanwezig te zijn bij hun meester en om de ontvangers te zijn van zijn speciale lessen en training. Ze werden minstens één keer op een speciale missie gestuurd, twee aan twee , om de opkomst van het Messiaanse koninkrijk aan te kondigen (Marcus 6: vergelijk Matteüs 10; Lucas 9). Drie van hen, Petrus, Jakobus en Johannes, vormden een binnenste cirkel die alleen was toegestaan getuige te zijn van gebeurtenissen zoals de opwekking van de dochter van Jaïrus (Marcus 5:37; Lucas 8:51), de Transfiguratie (Marcus 9; Matteüs 17; Lucas 9), en de pijn van Jezus in de Tuin van Getsemane (Marcus 14:33; Mattheüs 26:37).

Er lijkt speciaal belang te zijn gehecht aan het getal 12, dat door sommige geleerden wordt geïnterpreteerd als een verwijzing naar de 12 stammen van Israël. Toen er een leemte was ontstaan door het overlopen en de dood van de verrader Judas Iskariot, werden er onmiddellijk stappen ondernomen om die te vullen door de verkiezing van Matthias (Handelingen 1). Het is voor leden van deze groep van 12 dat het woord Apostel gewoonlijk in Handelingen wordt toegepast.

Paulus claimde zelf de titel van Apostel, blijkbaar omdat hij de Heer had gezien en rechtstreeks een opdracht had ontvangen van hem. Dit lijkt in overeenstemming te zijn met de voorwaarde in Handelingen dat een nieuw aangestelde apostel in staat moet zijn om een ooggetuige te getuigen van de opstanding van de Heer. Volgens sommige vroege christelijke schrijvers werden sommigen echter “apostelen” genoemd naar de periode die door het Nieuwe Testament wordt bestreken. Het woord is ook gebruikt om een hoge administratieve of kerkelijke ambtenaar aan te duiden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *