Přejít na hlavní obsah – přístupné pomocí klávesnice (Čeština)

Klauzule o bezplatném cvičení odkazuje na část prvního dodatku, která je zde kurzívou:

Kongres nepřijme žádný zákon, který by respektoval náboženské usazování nebo zakazoval jeho svobodné uplatňování …

Doložka o bezplatném cvičení si vyhrazuje právo amerických občanů přijmout jakoukoli náboženskou víru a zapojit se do náboženských rituálů. Klauzule o svobodném výkonu státních ústav, které chránily náboženské „pastorky, vyjádření názoru a praxe, byly výslovně chráněny“ klauzulí o volném cvičení. Klauzule chrání nejen náboženské víry, ale i akce prováděné jménem těchto vír. znění státních ústav naznačuje, že „svobodné cvičení předpokládá nábožensky vynucené výjimky alespoň z některých obecně platných zákonů“. Doložka o bezplatném cvičení chrání nejen náboženskou víru a výraz; zdá se také, že umožňuje porušení zákonů, pokud k tomuto porušení dojde z náboženských důvodů. Z hlediska ekonomické teorie doložka o svobodném cvičení podporuje volný náboženský trh tím, že vylučuje zdanění náboženských aktivit menšinovými sektami.

Ústavní učenci a dokonce i Nejvyšší Názory soudu tvrdí, že tyto dvě klauze o náboženství jsou v rozporu. Např. Thomas v. Review Board, 450 USA 707 (1981). Jak již bylo zmíněno dříve, doložka o bezplatném cvičení zahrnuje speciální přizpůsobení náboženských myšlenek a činů, a to až do bodu výjimek z obecně platných zákonů. Zdá se, že taková zvláštní výhoda porušuje neutralitu mezi „náboženstvím a jiným než náboženstvím“ nařízenou doložkou o založení. McConnell vysvětluje:

Pokud existuje ústavní požadavek na ubytování náboženského chování, bude s největší pravděpodobností nalezena v klauzuli o bezplatném cvičení. Někteří však tvrdí, že je porušením klauzule o založení, aby vláda poskytla jakoukoli zvláštní výhodu nebo uznání náboženství. V takovém případě máme První dodatek je v rozporu sám se sebou – doložka o založení zakazující to, co doložka o volném cvičení vyžaduje.

Nejvyšší soud byl z historického hlediska při řešení tohoto problému nejednotný. . V různých dobách Soudní dvůr buď použil široké nebo úzké použití této doložky.

Když byl připravován první dodatek, vztahoval se pouze na Kongres USA. Státní a místní vlády by tak mohly zkrátit klauzule o bezplatném cvičení, dokud nebylo žádné podobné ustanovení v ústavě státu. V roce 1940 rozhodl Nejvyšší soud ve věci Cantwell v. Connecticut, že z důvodu čtrnáctého dodatku je doložka o bezplatném výkonu vymahatelná proti státním a místním vládám (tento akt použití čtrnáctého dodatku jako prostředku, kterým Soud aplikuje návrh zákona Práva státům se také nazývají Incorporation Doctrine).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *