Vitamine D voor bipolaire depressie?

Patiënten met een depressie hebben vaak een laag vitamine D-gehalte.1 Maar dat geldt ook voor mensen die niet depressief zijn. Heeft het zin om de vitamine D-spiegel te meten bij patiënten met depressie? Hoe zit het met het geven van vitamine D als behandeling? Zo ja, in welke dosis?
Een recensie in Psychiatric Times in 2014 wees op de over het algemeen slechte kwaliteit van de beschikbare onderzoeken en concludeerde:
• Het bewijs voor een transversaal verband tussen vitamine D-tekort en depressie is zwak.
• Orale supplementen van vitamine D hadden geen effect op depressiesymptomen.2
Wat is er sindsdien nieuw? Er zijn nog minstens 2 meta-analyses gepubliceerd, de meest recente in 2015, die tot een vergelijkbare conclusie kwamen over vitamine D als behandeling voor depressie: geen significant voordeel.3 Maar wacht. Je zou toch niet proberen de voordelen van een cholesterolverlagend medicijn te testen bij mensen met een al laag cholesterolgehalte, toch? En je zou het cholesterolgehalte aan het einde van de proef meten om aan te tonen dat de gewenste verlagingen significant waren in vergelijking met een placebo. Verrassend genoeg zijn veel van de vitamine D-tests niet zo ontworpen.4
Als nieuwsgierige clinicus, geen onderzoeker op dit gebied, mis ik misschien iets in deze literatuur. Maar na een beetje graven, was ik teleurgesteld toen ik ontdekte dat de ene analyse die zich richt op studies zonder biologische gebreken (vitamine D-deficiëntie om te beginnen, en die vol bleek te zijn op follow-upniveau) lijkt door te breken in onderzoeken die Major niet bestudeerden. Depressie.4 Een andere recente meta-analyse vond slechts 2 onderzoeken van patiënten met depressie die een tekort aan vitamine D bleken te hebben en aan het einde van de studie vol waren. Daar had vitamine D-suppletie een matig, statistisch significant effect.5 Maar een van die studies gebruikten een zeer grote intramusculaire (IM) dosis, niet praktisch voor de meeste psychiaters; een kleinere IM-dosis was echter niet effectief.6 In de andere niet-toegestane studie was vitamine D een aanvulling op fluoxetine, geen monotherapie voor depressie. gerandomiseerde studie
De behandeling van bipolaire depressie vereist soms extrapolatie van onderzoek naar unipolaire depressie, waarbij wordt gezocht naar benaderingen met een hoge aantrekkingskracht op aarzelende patiënten (verdraagbaarheid boven bekende werkzaamheid, zoals besproken onth). Daarom is een nieuwe gerandomiseerde studie van vitamine D bij ernstige depressie door Sepehrmanesh en collegas8 van belang. Alle proefpersonen hadden een tekort voordat het proces begon. En de doses waren groot genoeg om ze binnen het normale laboratoriumbereik te brengen, geverifieerd door middel van posttest versus placebo (50.000 IE per week gedurende 8 weken; zie waarschuwing met betrekking tot deze dosis hieronder). De resultaten worden weergegeven in de afbeelding.
Dat is waar, de P-waarde is 0,06, net onder significant. Replicatie met een grotere steekproef is nodig: beschouw dit als een pilotstudie. Er zijn andere gerandomiseerde studies die van belang zijn (met dank aan de aanvullende review van collega Dr.Aiken): depressie bij dialyse9 (geen voordeel); premenstruele dysfore stoornis10 (beter dan placebo); affectieve stoornis11 (geen voordeel) en autisme12 (beter dan placebo). Maar opmerkelijk genoeg is deze Sepehrmanesh-studie de enige “biologisch valide” studie van vitamine D als monotherapie bij ernstige depressie die ik kon vinden.
Dosis en veiligheid
De dosis die in de Sepehrmanesh-studie werd gebruikt, 50.000 IE per week – of ongeveer 7000 IE per dag – is veel hoger dan is geadviseerd. Een rapport van het Institute of Medicine uit 2011 wees op mogelijke schade (bijv. Hypercalciëmie, weke delen of vasculaire verkalking) voor innames boven de toelaatbare bovengrens van 4000 IU / d.13 De agressieve onderzoeksdosis maakte het mogelijk om snel bloedspiegels van vitamine D binnen de normaal bereik, maar is niet geschikt voor routinematig klinisch gebruik.
Conclusie
Na jaren van scepsis heb ik eindelijk enig bewijs gevonden in de Sepehrmanesh-studie dat vitamine D eigenlijk een behandeling voor depressie zou kunnen zijn, maar niet bij doses we zouden routinematig kunnen gebruiken (bijv. 600 tot 2000 IE per dag) .14 Het lijkt erop dat deze lagere doses nog niet goed zijn bestudeerd. Omega-3-vetzuren hebben veel meer gegevens ter ondersteuning van hun gebruik bij depressie (zolang ze zijn EPA-rijk, volgens een belangrijke meta-analyse15).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *