Hur bildar marmor sig?

De flesta marmorformar vid konvergerande plattgränser där stora områden av jordskorpan utsätts för regional metamorfism. En del marmor bildas också genom kontaktmetamorfism när en het magmakropp värmer intill kalksten eller doloston.

Före metamorfism är kalcit i kalksten ofta i form av litifierat fossilt material och biologiskt skräp. Under metamorfism omkristalliserar denna kalcit och klippans struktur ändras. I de tidiga stadierna av kalksten-till-marmor-omvandlingen är kalcitkristallerna i berget mycket små. I ett nybrutet handprov kan de bara kännas igen som en söt ljusglans som reflekterar från deras små klyvningsytor när berget spelas i ljuset.

När metamorfism utvecklas växer kristallerna sig större och blir lätt igenkännliga som sammankopplade kalcitkristaller. Omkristallisering döljer kalkstens ursprungliga fossiler och sedimentära strukturer. Det förekommer också utan att bilda foliering, vilket normalt finns i bergarter som förändras av det riktade trycket hos en konvergerande plattgräns.

Omkristallisering är det som markerar separationen mellan kalksten och marmor. Marmor som har utsatts för låga nivåer av metamorfism kommer att ha mycket små kalcitkristaller. Kristallerna blir större när nivån av metamorfism fortskrider. Lermineraler i marmorn kommer att förändras till micas och mer komplexa silikatstrukturer när metamorfismnivån ökar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *