Hoe vormt marmer?

De meeste marmeren vormen op convergerende plaatgrenzen waar grote delen van de aardkorst worden blootgesteld aan regionale metamorfose. Sommige marmer vormt zich ook door contactmetamorfose wanneer een heet magma-lichaam aangrenzende kalksteen of dolostone verhit.

Vóór de metamorfose is het calciet in de kalksteen vaak in de vorm van verhard fossiel materiaal en biologisch afval. Tijdens metamorfose herkristalliseert dit calciet en verandert de textuur van het gesteente. In de vroege stadia van de transformatie van kalksteen naar marmer zijn de calcietkristallen in de rots erg klein. In een pas gebroken handmonster worden ze misschien alleen herkend als een suikerachtige sprankeling van licht die wordt weerkaatst door hun kleine splitsingsvlakken wanneer de steen in het licht wordt gespeeld.

Naarmate de metamorfose vordert, worden de kristallen groter en worden gemakkelijk herkenbaar als in elkaar grijpende calcietkristallen. Herkristallisatie verhult de oorspronkelijke fossielen en sedimentaire structuren van de kalksteen. Het komt ook voor zonder foliation te vormen, wat normaal wordt aangetroffen in gesteenten die worden veranderd door de gerichte druk van een convergerende plaatgrens.

Herkristallisatie is wat de scheiding markeert tussen kalksteen en marmer. Marmer dat is blootgesteld aan lage metamorfose, heeft zeer kleine calcietkristallen. De kristallen worden groter naarmate het metamorfisme vordert. Kleimineralen in het marmer zullen veranderen in micas en complexere silicaatstructuren naarmate het metamorfisme toeneemt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *