Sovjets maakten een brutaal einde aan de Hongaarse revolutie

Een spontane nationale opstand die 12 dagen eerder in Hongarije begon, wordt op 4 november 1956 venijnig neergeslagen door Sovjettanks en -troepen. Duizenden werden gedood en gewond en bijna een kwart miljoen Hongaren vluchtten het land uit.

De problemen in Hongarije begonnen in oktober 1956, toen duizenden demonstranten de straat op gingen om een democratischer politiek systeem en vrijheid van Sovjetonderdrukking te eisen. In reactie daarop benoemden functionarissen van de Communistische Partij Imre Nagy, een voormalige premier die uit de partij was ontslagen vanwege zijn kritiek op het stalinistische beleid, als de nieuwe premier. Nagy probeerde de vrede te herstellen en vroeg de Sovjets om hun troepen terug te trekken. De Sovjets deden dat, maar Nagy probeerde de Hongaarse opstand voort te duwen door het eenpartijstelsel af te schaffen. Hij kondigde ook aan dat Hongarije zich terugtrok uit het Warschaupact (het equivalent van het Sovjetblok van de NAVO).

Op 4 november 1956 rolden Sovjettanks Boedapest binnen om voor eens en altijd de nationale opstand neer te slaan. Er braken wrede straatgevechten uit, maar de grote macht van de Sovjets zorgde voor de overwinning. Om 05:20 kondigde de Hongaarse premier Imre Nagy de invasie aan in een grimmige uitzending van 35 seconden, waarin hij verklaarde: “Onze troepen vechten. De regering is aanwezig.” Binnen enkele uren vroeg Nagy asiel aan bij de Joegoslavische ambassade in Boedapest. Hij werd kort daarna gevangengenomen en twee jaar later geëxecuteerd. Nagys voormalige collega en aanstaande vervanger, János Kádár, die in het geheim van Moskou naar de stad Szolnok was gevlogen, 60 mijl ten zuidoosten van de hoofdstad, bereid om met de steun van Moskou de macht over te nemen.

De Sovjetactie verbaasde veel mensen in het Westen. Sovjetleider Nikita Chroesjtsjov had beloofd zich terug te trekken uit het stalinistische beleid en de onderdrukking van het verleden, maar de gewelddadige acties in Boedapest suggereerden anders. Naar schatting 2.500 Hongaren stierven en 200.000 meer vluchtten als vluchtelingen. Sporadisch gewapend verzet, stakingen en massa-arrestaties duurden daarna maandenlang voort, wat een aanzienlijke economische ontwrichting veroorzaakte. Het nalaten van de VS maakte velen boos en frustreerde velen Hongaren. Voice of America-radio-uitzendingen en toespraken van president Dwight D. Eisenhower en staatssecretaris John Foster Dulles hadden onlangs gesuggereerd dat de Verenigde Staten de “bevrijding” van “gevangen volkeren” in communistische landen steunden. Maar terwijl Sovjet-tanks de demonstranten neersloegen, deden de Verenigde Staten niets anders dan het afgeven van publieke medeleven met hun benarde situatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *