Afdeling Aardwetenschappen

Grote morfologische depressies, soms tot 50 km in diameter, worden calderas genoemd en zijn het resultaat van de ineenstorting van het vulkanische bouwwerk tot hun eigen onderliggende, gedeeltelijk geleegde magma kamer. Deze grote, vaak cirkelvormige vormen met bijna verticale wanden worden af en toe gevuld met water. Na de vorming van een caldera wordt de open ruimte op de kratervloer opgevuld door recentere lavastromen.

Aangenomen wordt dat de reden voor de vorm van calderas het instorten van het dak van een centrale is. reservoir van ondiep magma. Dit kan het gevolg zijn wanneer magma niet uit de centrale top komt, maar eerder vanaf de flanken van een vulkaan, waardoor er een opening ontstaat tussen de magmakamer en het respectieve dak. Het structureel instabiele dak zakt min of meer regelmatig in, gereflecteerd door de oppervlaktedaling. Het verschil tussen kraters en calderas zit hem voornamelijk in de grootte en het vormingsproces: kraters zijn zelden groter dan een paar honderd meter in diameter. Het instorten van de caldera wordt vaak geassocieerd met explosief vulkanisme. Trechtervormige calderas zijn het resultaat van instortingen van de flank tijdens niet-reguliere instortingen van het dak of erosieve processen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *