Rouletteodds og sannsynligheter

Roulette-spillet tiltrekker seg millioner av spillere med løftet om rask og enkel fortjeneste hvis bare deres heldige nummer skulle komme opp på neste ballkast. Reglene for roulette er enkle å mestre, men mange uerfarne spillere klarer ikke å erkjenne det vanlige faktum at jo enklere et gitt kasinospill er, jo større fordel har huset over de som spiller det. Det samme gjelder i full kraft for det fristende sjansespillet som er roulette.

Spillet krever kanskje ikke at spillere er matematiske genier, men det ville være umulig for dem å oppnå vinnere i det lange løp uten å vinne en riktig forståelse av begreper som odds og sannsynligheter. Selv om det ikke er en sikker måte for en roulette-spiller å komme med en riktig spådom om hvilket nummer som vil treffe ved neste spinn, kan det å ha minst en grunnleggende forståelse av odds og sannsynlighet hjelpe deg med å ta bedre informerte beslutninger om hvilke typer av spill å plassere. Hvis du er ny i dette spennende sjansespillet, kan du lese videre for en kort introduksjon om hvordan begrepene odds og sannsynlighet gjelder roulette.

Begrepet sannsynlighet i rulett

Før du setter dine egne midler i fare og setter dine første satsninger på ekte penger på roulette , må du i det minste få en grunnleggende forståelse av hva sannsynlighet betyr. Generelt sett brukes dette begrepet for å betegne sannsynligheten for at en gitt tilfeldig hendelse inntreffer. Nevnte sannsynlighet uttrykkes enten i form av brøker eller i prosent.

Sannsynligheten for at en tilfeldig hendelse kan forekomme kan vises på en linje og tildeles en verdi mellom 0 og 1 slik 0 ______ 1 / 2______1. På venstre side har vi 0, det vil si at den tilfeldige hendelsen er umulig og som sådan aldri vil finne sted. Mot midten av sannsynlighetslinjen er sjansen for at hendelsen skjer lik eller ½. Til høyre har vi 1 som betyr at den tilfeldige hendelsen er ekstremt sannsynlig.

I roulette er sannsynligheten for å vinne med spesifikke innsatstyper ganske enkel å fastslå. Som vi vet er det enten 37 eller 38 mulige utfall per enkelt spinn, avhengig av om man spiller på et enkelt-null eller et dobbelt-null-hjul. Siden resultatene i rulettspill er helt tilfeldige, er det bare to mulige resultater for spillerne – de enten vinner eller taper.

Derfor blir sannsynligheten for å vinne med en gitt innsatstype beregnet ved å dele antall måter å vinne på med det totale antallet av alle mulige utfall. En annen måte å si det på ville være å si at sannsynligheten for å vinne er lik antall måter å vinne, delt på summen av måtene å vinne og måtene å tape.

Fra dette følger det at vi kan beregne sannsynligheten for å vinne med en gitt roulette-innsats ved å bruke følgende formel – Sannsynlighet for å vinne = Måter å vinne / (Måter å vinne + Måter å tape). La oss først demonstrere hvordan det fungerer ved å bruke et myntkast som et eksempel.

Som du vet, når du snur en mynt, er det bare to mulige utfall da mynten vil lande enten på hoder eller haler. Sjansene for at den lander på hver av de to sidene er praktisk talt like. Ved å bruke formelen ovenfor vil vi utføre følgende beregning: Sannsynlighet for hoder = 1/1 + 1 = 0,50. For å konvertere dette resultatet til en prosentandel, multipliserer vi med 100 og får 50%.

Nå, la oss bruke formelen ovenfra for å beregne sannsynligheten for å samle inn en utbetaling med et Split-spill i roulette-spillet. Siden spiller med Split-spill bare dekker to tall som ligger ved siden av oppsettet, er det bare to måter å vinne ut av 37 mulige utfall, dvs. hvis man spiller på et europeisk hjul med ett null. En annen måte å si det på ville være å si at det er to måter å vinne og 35 måter å tape på Split-innsatsen din. Derfor vil beregningen gå som følger: 2 / (2 + 35) = 0,0540 x 100 = 5,40%. I motsetning til dette, faller sannsynligheten for å vinne med den samme innsatsen i amerikansk roulette ned til 5,26%, noe som tilfeldigvis samsvarer med husets fordel i dobbel-null-spill.

Jo større antall resultater du dekker med en enkelt innsats, desto større er sannsynligheten for å vinne. La oss for eksempel anta at du er interessert i å eksperimentere med en av de mer eksotiske roulette-innsatsene, som Voisin du Zero, som dekker en sekvens på sytten tilfeldige tall på hjulet med ett null. Sannsynligheten for å treffe et av disse vinnertallene er lik 45,94% eller 17 / (17 + 20) x 100 siden du nå dekker nesten halvparten av hele hjulet med en slik innsats. Som du sikkert kan se selv, krever ikke dyp matematisk kunnskap å finne ut sannsynligheten for å vinne med forskjellige rouletteinnsatstyper.

Oddsen ved roulette-spill

Reglene som gjelder ved kasinobord er utformet på en slik måte at de vipper fordelen til fordel for huset.På grunn av dette er det ekstremt viktig for roulette-spillere å lære å beregne oddsen for å vinne for hver type innsats.

Noen tror feilaktig at begrepene «odds» og «sannsynlighet» kan brukes om hverandre når de faktisk ikke kan det, bare fordi de betegner to forskjellige forestillinger. Hvis du ikke er kjent med begrepet «odds», betegner det forholdet mellom antall måter å vinne og antall måter å tape på. I motsetning til sannsynlighet uttrykkes oddsen aldri i prosent, men presenteres vanligvis som tallpar.

Oddsen for en tilfeldig begivenhet, som en kastekast eller et roulette-spinn, angir sannsynligheten for at denne hendelsen finner sted. For å beregne oddsen for å vinne med et gitt roulette-innsats, må du finne ut hva sannsynligheten er. Da kan du bruke følgende formel: Odds for å vinne = Sannsynligheten for å vinne / (1 – Sannsynligheten for å vinne). Hvis vi bruker eksemplet med myntslipp ovenfra, vil beregningen gå som følger: 0.5 / (1 – 0.5) = 1/1 som også kan uttrykkes som 1 til 1. Oddsen i dette tilfellet er jevn.

Det er imidlertid en enklere måte å finne ut oddsen for å vinne med roulette-spill og det er å bare dele antall måter å vinne på med antall måter å tape. Derfor er oddsen for å vinne med en Straight Up være t på 32 Rød, for eksempel, ville bli uttrykt som Odds for å vinne = 1/36 eller 1 til 36, fordi det bare er ett vinnertall og 36 tall som resulterer i et tap. Som du kan se, skiller sannsynligheten seg fra oddsen ved at det er sannsynligheten for 1 av 37 utfall. Tilsvarende vil oddsen for å vinne med Split-innsatsen fra det tidligere eksemplet være 2 til 35 eller 2/35.

Noen roulette-spillere har en tendens til å forveksle oddsen for å vinne med oddsen mot å vinne fordi forholdet er skrevet omvendt ved mange anledninger, slik som 36 til 1. Dette er ikke akkurat det samme fordi oddsen mot en gitt hendelse gjenspeiler sannsynligheten for at den nevnte hendelsen ikke skal skje. I dette tilfellet blir formelen for beregning av oddsen mot en gitt innsatsvinning også reversert slik: Odds mot å vinne = Måter å tape / Måter å vinne. Derfor er oddsen mot å vinne med et Straight Up-spill på 32 Red lik 36/1.

Disse omvendte oddsen blir vanligvis brukt av pengeselskaper for å liste utbetalingen av de vinnende spillene. Jo mindre sannsynligheten for å vinne med en gitt roulette-innsats, jo større er avkastningen som huset tilbyr. Dette er fordi fordi når det gjelder flertallet av kasinospill, inkludert roulette, spiller spillerne praktisk talt mot huset. Derfor satser huset mot sine kunder slik at oddsen som betales er oddsen mot at spilleren vinner, derav det inverterte forholdet. Du vil kunne lese mer detaljert informasjon om husodds i delen som følger.

Oddsen på kasinoet og hvordan de reflekterer over spillernes lønnsomhet

Når det gjelder kasinospill, er det alltid en forskjell mellom den matematiske sannsynligheten for å vinne med spillene dine og forholdet disse spillene blir betalt til. Det er nettopp denne forskjellen mellom de sanne oddsen for å vinne og kasinooddsene som gir huset fordel over spillere i det lange løp.

For hvert spill kasinoet tilbyr, blir utbetalingsoddsen på spill etablert på en slik måte at kasinoet kan generere fortjeneste på hvert innsats du gjør. Denne husfordelen uttrykkes i prosent som gjenspeiler den totale avkastningen casinoet kan forvente over tid, eller med andre ord, den gjennomsnittlige prosentandelen spillere vil uunngåelig tape på lang sikt. Å være en kommersiell virksomhet, trenger kasinoet sin fordel for å dekke kostnadene forbundet med å være vert for spillene. Poenget er uansett hvor liten denne kanten er, den kan fremdeles slipe bort på bankrollen over tid.

I noen sjansespill som craps er det store svingninger i husets fordel for forskjellige innsatstyper . Dette er ikke tilfelle i rulett hvor kanten forblir konstant, med et eneste unntak som er femtalls innsatsen. Sistnevnte kan kun lages i dobbel-null-spill og gir huset en fordel på 7,89%.

For å beregne husets fordel i roulette multipliserer vi forskjellen mellom de sanne oddsene mot å vinne og kasinooddsene med sannsynligheten for å vinne. På et hjul med dobbelt null er oddsen mot å vinne med et Straight Up-spill 37 til 1, men huset betaler bare 35 til 1, noe som resulterer i en huskant på 5,26%. Som du kan se, er forskjellen mellom oddsen mot å vinne og utbetalingen i amerikansk roulette lik to enheter. Ved å bruke formelen ovenfra kan vi beregne huskanten slik:

(37/1 – 35/1) x 1/38 = 2/1 x 1/38 = 0,0526 x 100 = 5,26%

Husets fordel i europeisk roulette er betydelig mindre fordi det bare er en null lomme på hjulet, så beregningen vil gå som følger:

(36/1 – 35/1) x 1/37 = 1/1 x 1/37 = 0,0270 x 100 = 2,70%.

Med andre ord, vil spillere møte tap på £ 27 i gjennomsnitt per hver £ 1000 de satser på europeisk roulette. Vær oppmerksom på at du bare kan forvente slike tap over lengre perioder som involverer titusenvis av spinn. Alt er mulig på kort sikt, så spillere kan absolutt være foran hvis de satser på roulette rekreasjonsmessig i en dag eller to.

Tilsvarende er oddsen mot å vinne med et hjørnespill (som dekker fire tilstøtende tall på layoutet) er 33 til 4 på et hjul med ett null, men kasinoet betaler bare 32 til 4 for spillerne, det vil si at huset samler en fortjeneste på en enhet fra alle vinnende Corner-spill. I amerikansk roulette hvor det er to nuller på hjulet, vil kasinoet tjene med to enheter på slike spill fordi oddsen mot å vinne økes ytterligere med 34 til 4, men utbetalingsoddsene forblir 32 til 4.

I sjansespill som rulett kan du ikke unnslippe husets fordel – jo mer du spiller, desto mer vil du tape på lang sikt. Det er derfor roulettevarianten man spiller har stor betydning for deres samlede, langsiktige lønnsomhet. Det er fornuftig at det å spille på hjul med ett null er mer lønnsomt for spillere, spesielt hvis La Partage eller En Prison Rules er i kraft, ettersom de reduserer kasinoets fordel til 1,36%.

Beregning av oddsen for fortløpende tall

Noen spillere gjør feilen ved å klumpe to eller flere suksessive rouletteutfall sammen og tro at tidligere vinn tall påvirker resultatene på følgende spinn. Slike spillere kan være vitne til at det kommer svart fire ganger på rad og antar feil at sannsynligheten for at rød kommer opp neste er høyere fordi ballen ikke har landet på en rød lomme på en stund.

Sannheten i saken er at denne tankegangen er feil fordi sannsynligheten for å vinne med et individuelt tall alltid er den samme, uansett hvor mange ganger på rad dette tallet har vunnet. Det er imidlertid mulig å beregne den kombinerte vinnersannsynligheten med et gitt rouletteinnsats to, tre eller flere ganger på rad. La oss bruke Straight Up-innsatsen på 9 Red i europeisk roulette som et eksempel for å demonstrere hvordan det gjøres.

Den kombinerte sannsynligheten for å vinne med 9 Red to påfølgende ganger er resultatet av multipliseringen av de enkelte sannsynlighetene for at dette tallet kommer opp eller 1/37 x 1/37 = 1/1369. Sannsynligheten for å vinne med 9 Røde avtar med hver påfølgende repetisjon. Derfor er sannsynligheten for at dette individuelle tallet vises tre ganger på rad lik 1/37 x 1/37 x 1/37 = 1/50653.

Sannsynligheten for å vinne med 9 Rød på et gitt spinn er alltid det samme eller 1/37. Men å vinne med samme individuelle nummer tre, fire eller flere ganger på rad er tydeligvis en sjelden forekomst. Som du kan se fra beregningen ovenfor, treffer det samme enkeltnummeret tre påfølgende ganger en sjanse på 50 653. Dette tilsvarer en 0,0019% sjanse for å vinne med samme antall tre ganger på rad.
Vær oppmerksom på at å gjenta roulette-utfall av seg selv ikke er så sjeldne fenomener. Det er sannsynlig at et tall gjentar seg i gjennomsnitt en gang per hver 37 kast av ballen, det vil si at 9 Red sannsynligvis vil treffe omtrent to ganger hver time. Det er nummerets påfølgende repetisjon som er en sjelden hendelse.

Beregning av oddsen for striper

Strimler oppstår vanligvis med innsatser med jevne penger der sjansene for å vinne og tape er nesten like. Etter samme resonnement fra forrige avsnitt, fastslår vi at sannsynligheten for å vinne med et spill med jevne penger på svart er lik 18/37 på et europeisk hjul, siden det er 18 vinnende lommer av 37.

Hvis rødt har truffet tre ganger på rad, er sannsynligheten for at Black kommer opp neste 18/37. Det samme gjelder for rødt treff på fjerde spinn. Dette gjelder faktisk alle innsatser med likeverdige penger, det være seg høy / lav, rød / svart eller odd / jevn, ettersom sannsynligheten for hvert av disse resultatene alltid er 18/37 på et hjul med ett null. Lite betyr det hva resultatet av forrige spinn var.

Sannsynligheten for at en vinnerserie oppstår ved innsatser med jevn penger beregnes på samme måte som for individuelle tall som vinner flere ganger på rad. Med andre ord må vi multiplisere de individuelle sannsynlighetene for utfallet. Dermed vil sannsynligheten for å oppleve en god serie med Black ved å vinne tre ganger på rad være lik 18/37 x 18/37 x 18/37 = 5832/50653 = 1 / 8.68. Derfor er det sannsynlig at en slik strek vil forekomme en gang hver åtte og et halvt kast i gjennomsnitt.

Det er også mulig å finne ut hva sannsynligheten for en tapende strek er. Siden spill med like penger taper når ballen faller i den grønne nullommen, er sannsynligheten for å tape på Black, for eksempel, 19/37 på et europeisk hjul fordi det er 19 måter å tape ut av 37 mulige utfall.Formelen for en taperekke er den samme som for en seiersrekke. Sannsynligheten for å tape tre ganger på rad med Black er 19/37 x 19/37 x 19/37 = 6859/50653 = 1 / 7.38. Dette vil si at du vil oppleve tre påfølgende tap med innsatser med jevne penger en gang hver 7,4 i gjennomsnitt.

 • Amerikansk rulett
 • Beste rulettnettsteder med ekte penger
 • Beste rulettsystemer
 • Dobbel Actionroulett
 • Roulette med dobbel ball
 • Europeisk rulett
 • Fransk rulett
 • Rullestol med høy rullesett
 • Mest populær Roulette Spill
 • Spill rulett på nettet
 • Progressiv jackpotrulett
 • Roulette-spill og spillmønstre
 • Roulette-regler
 • Roulette Strategier
 • Roulettevariasjoner

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *