Illinois State Real Estate Licensing and CE Requirements (Svenska)

Division of Real Estate

320 West Washington 3rd Floor
Springfield, IL 62786
Telefon: 888.473.4858
Webbplats: https://idfpr.com/profs/REALEST.asp

Utbildningskrav för bostadsuthyrningsagenter

A. Ge bevis på ålder. Sökande måste vara 18 år eller äldre
B. Bevis på gymnasieexamen eller motsvarande
C. Bevis på ett gymnasieexamen eller motsvarande
D. Slutför 15 timmars utbildning i samband med uthyrning av bostadsfastigheter
E. Godkänd statligt prov
F. Skicka in ansökan och betala avgift

Fastighetsmäklares krav på förlängning

A. Ge bevis på ålder. Sökande måste vara 18 år eller äldre
B. Bevis på gymnasieexamen eller motsvarande
C. Bevis på något av följande:

a. Dokumentation från Högsta domstolen i Illinois om att sökanden kan utöva advokat; eller
b. Bevis på att minst 75 timmars utbildning har slutförts
c. I enlighet med avgörande 225 måste ILCS 454 avsnitt 5/27 (a) (5) från 2020-02-01 slutföra 75 timmar utbildning med 15 timmar bestående av situation och fallstudier

D. Ta och klara Illinois Real Estate License Exam med 75 procent eller bättre. Se mer information om provet på statens webbplats: www.idfpr.com/dre.asp

Hantera mäklarkrav

A. Bevis på ålder på minst 20 år
B. Bevis på gymnasieexamen eller motsvarande
C. Måste ha licensierats minst två år i följd av de föregående 3 åren som mäklare
D. Bevis på något av följande:

a. Dokumentation från Högsta domstolen i Illinois om att sökanden kan utöva advokat; eller
b. Bevis på att minst 165 timmars utbildning har genomförts

Krav på fastighetsmäklare efter licensiering

A. I enlighet med 225 ILCS 454 avsnitt 5/27 (a) (5) krävs följande:

a. Om mäklaren var licensierad den 1 januari 18/18 och före den 8/8/2019 måste du slutföra 30 timmars utbildning och förnya licensen senast 4/30/2020. Måste också genomföra en timmes utbildning för förebyggande av sexuella trakasserier

B. Om mäklaren licensierades den 9.9.2019 eller senare och den 11/1/19 måste slutföra 45 timmar ny postlicensutbildning bestående av tre 15-timmars kurser som ska täckas:

a. Tillämpade mäklarprinciper b. Riskhantering och disciplin
c. Transaktionsfrågor
d. Behöver du fullfölja och förnya licensen senast 2012-04-30

C. Om mäklaren licensierades den 11/2/19 eller senast den 30/4/20 måste slutföra 45 timmar ny postlicensutbildning bestående av tre 15-timmars kurser som ska täckas:

a. Tillämpade mäklarprinciper b. Riskhantering och disciplin
c. Transaktionsfrågor
d. Behöver du uppnå och förnya licensen senast 4/30/2012

D. Individer som får sin första mäklarlicens inom 180 dagar före nästa förnyelsefrist för mäklare får tillåtas att fullgöra de 45 timmarna av postlicensutbildningen före den andra förnyelsefristen efter mottagandet av licensen till den 11/1/2020 utan påföljd eller böter.
E. Nuvarande regler är: Mäklare som är licensierade efter den 20 april 2011 kommer att behöva genomföra en 30-timmars efterkurs och klara ett prov före den första förnyelsen av licensen.

Residential Leasing Agent Continuing Education Krav

A. Förnyelseperioder är vartannat år
B. Licensinnehavare måste genomföra åtta timmars utbildning för att inkludera läroplanen i följande:

a. Rättvisa bostäder och mänskliga rättighetsfrågor relaterade till bostadsuthyrning
b. Reklam och marknadsföring
c. Hyresavtal – d. Applikationer
e. Kreditrapporter
f. Brottshistoria
g. Hantering av medel
h. Ägare-hyresgästförhållanden och lagar
i. Miljöfrågor relaterade till bostadsfastigheter

Krav på fastighetsmäklare för fortbildning

A. Senast den 30 april av jämnt antal år måste mäklare slutföra:

a. 12 timmars fortbildning

i. Fyra timmar måste vara grundläggande läroplan för II. Åtta timmar kan vara valfria

Hantera mäklare fortbildningskrav

A. Senast den 30 april i oddnummernummer måste hanteringsmäklare slutföra:

a. 12 timmars fortbildning

i.Fyra timmar måste vara grundläggande läroplan för II. Åtta timmar kan vara valfria

b. 12 timmars fortbildning för mäklarhantering

Information om leverantörer av fastighetsprov i Illinois

A. PSI-studenter (tidigare AMP) måste registrera sig innan de schemalägger examen
B. Telefon: 913.895.4600
C. Fax: 913.895.4650
D. Webbplats: http://online.goamp.com/CandidateHome/CandidateInformation.aspx
E. Vänligen granska kandidatinformationshandboken för att säkerställa att kandidaterna är helt förberedda på tentamen.

EFFEKTIV 8/3/20 – Per PSI finns det nu ett särskilt nummer att ringa. Du kan antingen gå till www.goAMP.com eller ringa PSI på 855-340-3893.

Öppettider för callcenter:

  • Måndag – fredag 07:00 – 9 : 00:00 Central Time
  • Lördag – söndag 8:30 – 17:00 Central Time

Illinois har förlängt tidsfristen för CE-slutförande och licensförnyelse för mäklare till 20.9.2020.

IL har förlängt tidsfristen för CE-slutförande och licensförnyelser för mäklare. Alla nuvarande licenstagare under avdelningens jurisdiktion vars tidsfrist för förnyelse av licenser faller inom perioden som börjar den 1 mars 2020 till och med den 31 juli 2020 ska ha till och med den 30 september 2020 för att slutföra sina fortbildningskurser. Dessa licenstagare har rätt att genomföra sina fortbildningskurser utan att behöva gå personligen på kurser och kan ta kurser genom interaktivt webbseminarium eller online distansutbildning.

GRATIS e-bok: Starta din fastighetskarriär

Skulle det inte vara bra om du kunde sitta ner med ett rum fullt av framgångsrika fastighetsproffs och be dem om karriärråd? Vi frågade flera skickliga fastighetsmäklare vad de önskar att de visste innan de fick sin licens och började sin karriär och vad de tyckte att alla blivande fastighetsmäklare borde veta. Vi lägger alla deras råd i en värdefull e-bok.

Ladda ner GRATIS e-bok

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *