Maatschappelijke kwestie

CanadaEdit

PovertyEdit

De armoede in Canada wordt beschreven als racistisch, behoeftig en jong. Het komt veel voor bij blanken, inheemse gemeenschappen en raciale minderheden. Bovendien kampen raciale minderheden met zowel werkloosheid als ondertewerkstelling in vergelijking met hun tegenhangers. Op reserves heeft armoede als gevolg van meerdere factoren een exponentiële functie. Het gevoel van cultureel isolement is bijvoorbeeld normaal het gevolg van een verslechtering van de economische, sociale en gezondheidsomstandigheden in vergelijking met degenen die van reserves leven. Armoede in Canada heeft een systeem dat zichzelf in stand houdt, waarbij de maatschappelijke mechanismen ervoor zorgen dat de armste Canadezen arm blijven. Stedelijke armoede komt tot uiting in een gebrek aan woningen met een laag inkomen voor individuen en gezinnen, en een toenemende dakloosheid.

Racisme en vooroordelen Bewerken

Racisme heeft een sterke onderstroom in de Canadese samenleving. Het is echter niet zichtbaar en openlijk geïdentificeerd. De huidige gangbare vormen zijn structureel racisme (bv. Het Henry en Elfie Ginzberg-experiment), geïndividualiseerd racisme (bv. Raciale profilering door de politie, in brede zin gedefinieerd door de Ontario Human Rights Commission) en geïnternaliseerd racisme (bv. Eerste generatie immigranten en vluchtelingen). Sociale afstand tussen blanken en niet-blanken is een apart aspect van de Canadese gemeenschap dat wordt geïdentificeerd aan de hand van de isolatie-index. De antiracismebeweging in Canada heeft aversief racisme voortgebracht.

Veroudering en discriminatieEdit

Geschat wordt dat senioren tegen 2030 ongeveer 23% van de Canadese bevolking uitmaken. Dit verkleint de beroepsbevolking en de reële bbp-groei, wat kan leiden tot hogere belastingen. Bovendien is het vruchtbaarheidscijfer van Canada gedaald sinds 2009, vooral in blanke gezinnen. Immigranten met afhankelijke personen zijn ook niet bevorderlijk voor het verminderen van de impact; ze kunnen echter het bevolkingspercentage van plattelandsgebieden verhogen om de financiële activiteiten te vergroten. Het wordt bestudeerd dat Canadezen openlijk leeftijdsdiscriminatie beoefenen. Deze discriminatie op basis van leeftijd resulteert in het weigeren van banen aan gekwalificeerde en bereidwillige kandidaten, terwijl dergelijke negatieve attitudes verder worden gelegitimeerd door de massamedia. Kinderlijke verantwoordelijkheid is ook een vreemd concept in de Noord-Amerikaanse cultuur vanwege de prominente plaats van individualisme , behalve binnen inheemse gemeenschappen. Degenen die proberen te handhaven, weten niet hoe ze moeten presteren (vanwege een gebrek aan voorrang) en in grotere mate kan dit leiden tot ouderenmishandeling. Public Health Agency of Canada meldt dat ongeveer 4 – 10% van de senioren worden geconfronteerd met ouderenmishandeling in Canada. Dit is zowel een cultureel als historisch fenomeen dat strijdt tegen de basis van sociale wezens die kunnen voldoen aan behoeften van andere mensen door gezelschap en sociale integratie. Het zou verder kunnen worden gezien in het falen van de Canadese sociale instellingen om te voorzien in de behoeften van de afhankelijke bejaarden binnen een systematische benadering (bijv. De trend van ouderenzorg die steeds meer wordt beschouwd als een privéaangelegenheid in plaats van een openbare aangelegenheid en politieke clementie ten opzichte van niet-systeem voor ouderenzorg, zoals in de Verenigde Staten) en vertegenwoordiging (bijv. niet-vertegenwoordiging van de gestigmatiseerde onderdrukte stem om sociale instellingen vorm te geven op een manier die aan hun behoeften voldoet). Organisaties zoals Canada s Association for the Fifty-Plus lobbyt actief voor hervorming van het sociaal beleid.

Verenigde Staten Bewerken

Een aantal sociale kwesties is prominent aanwezig in de geschiedenis van de Verenigde Staten. Velen van hen zijn in de loop van de tijd in de was gezet of afgenomen doordat de omstandigheden en waarden zijn veranderd. De term sociale kwestie heeft een brede betekenis in de Verenigde Staten, aangezien het niet alleen verwijst naar problemen die moeten worden opgelost, maar ook naar elk onderwerp van wijdverbreid debat, waarbij diepgewortelde waarden en overtuigingen betrokken zijn.

De Library of Congress heeft een gevestigde index van sociale doelen in de Verenigde Staten. Voorbeelden zijn onder meer academisch bedrog, scheiding tussen kerk en staat, hacking, evolutie-educatie, bendes, haatzaaiende uitlatingen, zelfmoord, stadsuitbreiding en vakbonden.

Sociale kwesties krijgen een bijzondere aandacht wanneer een nieuwe president wordt gekozen. Verkiezingen worden vaak beïnvloed door verschillende sociale kwesties, met veel sociale kwesties die tijdens debatten aan de orde komen, zoals rechten op abortus, LGBT-mensen en wapenbeheersing.

Misdaad en rechtssysteem Bewerken

Verder informatie: Opsluitingspercentage in de Verenigde Staten

In de Verenigde Staten heeft het federale gevangenissysteem de gestage toename van het aantal gedetineerden de afgelopen jaren niet kunnen bijhouden, wat tot grote overbevolking heeft geleid. In het jaar 2012 lag de overbevolking 41 procent boven de “nominale capaciteit” en was het hoogste niveau sinds 2004.

Behalve dat het overvol was, stond ook het federale gevangenissysteem in de VS centraal van controverse met betrekking tot de omstandigheden waarin gevangenen worden gedwongen te leven.

Haatmisdrijven Bewerken

Hoofdartikel: Haatmisdrijven

Haatmisdrijven zijn een sociaal probleem in de Verenigde Staten omdat ze direct marginaliseren en gericht zijn op specifieke groepen mensen of specifieke gemeenschappen op basis van hun identiteit. Haatmisdrijven kunnen worden gepleegd als gevolg van door haat gemotiveerd gedrag, vooroordelen en onverdraagzaamheid als gevolg van seksuele geaardheid, genderexpressie, biologisch geslacht, etniciteit, ras, religie, handicap of enige andere identiteit. Haatmisdrijven zijn een groeiend probleem, vooral in scholen vanwege de jonge bevolking die er bestaat. De meerderheid van de slachtoffers en daders zijn tieners en jongvolwassenen (de populatie die binnen onderwijsinstellingen bestaat). Haatmisdrijven kunnen leiden tot fysiek of seksueel geweld of intimidatie, verbale intimidatie, beroving en de dood.

Reclame maken voor junkfood voor kinderen Bewerken

Meer informatie: Psychologische aspecten van obesitas bij kinderen § Televisie en advertenties en fastfoodreclame

De voedingsindustrie is bekritiseerd omdat ze obesitas bij kinderen en een slechte gezondheid bevordert door zich specifiek te richten op de demografische gegevens van kinderen bij het op de markt brengen van ongezonde voedingsproducten. De voedingsproducten die op de markt worden gebracht, worden vaak als ongezond beschouwd vanwege hun hoge calorie-, vet- en suikergehalte.

Enkele veelgebruikte methoden voor reclame voor junkfood zijn:

 • Commerciële televisiecampagnes die met beroemdheden
 • Gedrukte mediacampagnes
 • Billboard-campagnes
 • Evenementsponsoring, inclusief sportevenementen
 • Productplaatsing in films en televisieprogrammas
 • Verschillende vormen van branding, waaronder kleding
 • Richtingsborden en posters die mensen vertellen hoe ver een fastfoodrestaurant is

In 2005 heeft het Institute of Medicine of the National Academies (IOM) heeft op verzoek van het Congres een rapport uitgebracht waarin de invloed en aard van marketingpraktijken voor voedsel en dranken op Amerikaanse kinderen en adolescenten wordt geëvalueerd. “Het rapport concludeerde dat marketing van voedsel en dranken de voeding en gezondheid van kinderen en adolescenten beïnvloedt. De huidige marketingpraktijken creëren een omgeving die de gezondheid van jongeren in gevaar brengt; bedrijven en marketeers hebben hun middelen en creativiteit onderbenut om een gezond voedingspatroon op de markt te brengen; leiderschap in de industrie en aanhoudende, multisectorale en geïntegreerde inspanningen zijn vereist; en dat de huidige openbare beleidsinstellingen niet de autoriteit hadden om opkomende marketingpraktijken aan te pakken die het eetpatroon van jonge mensen beïnvloeden. “

Volgens Christian en de website weerspiegelt de obesitas-epidemie bij kinderen en adolescenten in de VS veranderingen in maatschappij. Het artikel suggereert dat ongezonde eetkeuzes het gevolg zijn van een toename van sedentaire activiteit (bijvoorbeeld kinderen die te veel televisie kijken en computerspelletjes spelen) en de invloed van de media op het veroorzaken van ongezonde voedingskeuzes bij kinderen.

Volgens sommige tegenstanders, als regeringen maatregelen zouden nemen om het op de markt brengen van ongezonde voedingsproducten te voorkomen, zouden ze de prevalentie van zwaarlijvigheid en de ernstige gevolgen voor de gezondheid aanzienlijk verminderen. Voorbeelden van dergelijke gevolgen zijn hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en diabetische ketoacidose, die genetisch en ongeneeslijk is. Als onderdeel van het IOM-foodmarketingrapport werden tien aanbevelingen gedaan aan zowel de publieke als de private sector. Een van de aanbevelingen was dat de regering samen met de privésector werkt aan “een langdurig, veelzijdig en financieel ondersteund sociaal marketingprogramma om ouders, verzorgers en gezinnen te ondersteunen bij het promoten van een gezond voedingspatroon.” First lady Michelle Obama en Partnership for a Healthier America hebben nieuwe regels voorgesteld die junkfoodmarketing op openbare scholen zouden beperken.

ObesityEdit

Hoofdartikel: Obesity in the United States

Obesitas is een veel voorkomend sociaal probleem in de huidige samenleving, en de percentages stijgen gestaag. Volgens het Weight Control Information Network is sinds het begin van de jaren zestig de prevalentie van obesitas onder volwassenen meer dan verdubbeld, van 13,4 naar 35,7 procent. bij Amerikaanse volwassenen van 20 jaar en ouder. Tegenwoordig worden twee op de drie volwassenen beschouwd als te zwaar of zwaarlijvig, en een op de zes kinderen van 6-19 jaar wordt als zwaarlijvig beschouwd. Bij deze ziekte ontstaan vele andere ziekten en aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten, diabetes, depressie , obstructieve slaap en verschillende soorten kanker en artrose.

HungerEdit

Hoofdartikel: Honger in de Verenigde Staten

Honger is een sociaal probleem.

Mediapropaganda Bewerken

Verderop in vorming: propaganda in de Verenigde Staten, nieuwspropaganda, propagandamodel en propagandatechnieken

Massamedia kunnen propaganda gebruiken als middel om een bepaalde politieke zaak of standpunt te promoten of bekend te maken, of om de kijker vast te houden “s aandacht.Wie de eigenaar is van een mediakanaal, bepaalt vaak zaken als de soorten sociale problemen die worden gepresenteerd, hoe lang de problemen worden uitgezonden en hoe dramatisch de problemen worden gepresenteerd. De Amerikaanse media neigen vaak naar de ene of de andere kant van het politieke spectrum, waarbij veel mediakanalen worden beschuldigd van ofwel te conservatief ofwel te liberaal.

Alcohol en andere drugs Bewerken

Hoofdartikel: Drugsmisbruik in de Verenigde Staten

Drugs zijn soms de oorzaak van sociale problemen. Drugs zoals cocaïne en opiaten zijn voor sommige gebruikers verslavend. Een minderheid van de gebruikers van dergelijke drugs zou misdrijven kunnen plegen om aan meer drugs te komen. Bij sommige personen is bekend dat drugs zoals methamfetamine bijdragen aan gewelddadig gedrag, dat als een sociaal probleem zou worden beschouwd.

Rijden onder invloed neemt toe en is de nummer twee doodsoorzaak door een ongeval. 17.000 doden per jaar. Op negen na hebben alle staten in de Verenigde Staten de Administrative License Revocation (ALR) aangenomen. De ALR wordt gehandhaafd wanneer een persoon wordt betrapt op alcoholgebruik en autorijden en schuldig wordt bevonden, met als gevolg het verlies van zijn rijbewijs voor een volledig jaar. Dit is een stap die wordt genomen om te proberen dit sociale probleem te voorkomen.

Legale marihuana is een discutabel onderwerp. Marihuana kan worden gebruikt in het medische domein, en er is geen nauwkeurig feit dat aantoont dat marihuana dodelijk is. Mensen geloven echter dat marihuana een toegangspoort is tot andere medicijnen, de longen beschadigt en de functie remt. Er zijn enkele staten die medicinale marihuana legaliseren, zoals New Mexico, Arizona en New York. Sommige staten legaliseren het ook voor zowel medische als recreatieve doeleinden, zoals Colorado, Californië en Oregon.

Aanvullende sociale kwesties

 • Gezondheidszorg in de Verenigde Staten
 • Mensenrechten in de Verenigde Staten
 • Rassenongelijkheid in de Verenigde Staten
 • Geweld tegen LGBT-mensen in de Verenigde Staten
 • Huiselijk geweld in de Verenigde Staten Staten

IndiaEdit

CorruptionEdit

Hoofdartikel: Corruption in India

India staat op plaats 76 van de 179 landen in De Corruption Perceptions Index van Transparency International, maar de score is consequent verbeterd van 2,7 in 2002 naar 3,1 in 2011.

In India neemt corruptie de vorm aan van steekpenningen, belastingontduiking, deviezencontroles, verduistering, enz. Uit een studie van Transparency International (TI) India uit 2005 bleek dat meer dan 50% uit de eerste hand ervaring had met het betalen van steekpenningen of het uitdelen van invloed om een taak in een openbaar ambt te voltooien. De belangrijkste economische gevolgen corruptie zijn het verlies voor de schatkist en een stijging van de kosten van door de overheid gesubsidieerde diensten, het ongezonde investeringsklimaat, politieke instabiliteit en gewetenloze ethiek.

De studie van TI India schat de geldwaarde van kleine corruptie in elf basisdiensten die door de overheid worden geleverd, zoals onderwijs, gezondheidszorg, justitie, politie, enz., ongeveer Rs.21.068 crores. India staat nog steeds in het onderste kwartiel van ontwikkelingslanden wat betreft het gemak van zakendoen, en vergeleken met China en andere lager ontwikkelde Aziatische landen is de gemiddelde tijd die nodig is om de toestemming voor een startup te verkrijgen of om een faillissement in te roepen, veel groter. Onlangs heeft een onthulling van belastingontduiking (Panama Papers “Leak) zaak waarbij verschillende bekende beroemdheden en zakenmensen betrokken zijn, het aantal beschuldigingen van corruptie tegen de elite van het land doen toenemen.

Sociale structuurBewerken

India is een multicultureel land met verschillende sociale identiteiten die zijn gevormd door verschillende culturele normen, religieus-politiek, taalverschillen, tolerantie voor veranderingen in economische oriëntatie, belemmeringen voor kwalitatief onderwijs en slecht beheer van hulpbronnen. De Indiase culturele identiteit is een van de minder resistente veranderingen, zoals blijkt uit de snelle, consumerende vooruitgang van technologie en de bijproducten van gigantische conglomeraten. Bedrijven en marketingbedrijven melden dat ideologische veranderingen sneller plaatsvinden in India dan de voorkeurssituaties. De religieus-politiek van het land is een transformerende factor door het hele land In een multireligieus land als India, de verspreiding van twijfelachtige acties onder monoreligieuze politieke beweging dr wekt het land tot in de middeleeuwen. Desondanks is het bepalende kenmerk van de sociale structuur van India het vermogen om kritiekloos culturele derivaten van andere landen op te nemen en deze te verweven tot zijn eigen idiosyncratische structuur met het doel van modernisering. Het gebrek aan geschiktheid van deze derivaten en het slopende sociale sjabloon dat dit evolueert naar aanleiding van aanpassingsproblemen die reflecteren op het algemene sociale welzijn van de burgers.

PovertyEdit

De Wereldbank in 2011, gebaseerd op het PPPs International Comparison Program van 2005, naar schatting 23,6% van de Indiase bevolking, of ongeveer 276 miljoen mensen, leefde onder de $ 1.25 per dag op koopkrachtpariteit. Volgens het Millennium Development Goal (MDG) -programma van de Verenigde Naties leefden 270 miljoen van de 1,2 miljard Indiërs, of 21,9% van de bevolking, tussen 2011 en 2012 onder de armoedegrens van $ 1,25 (vergeleken met 41,6% tussen 2004 en 2005).

TerrorismEdit

Hoofdartikel: Terrorism in India

De regios met langdurige terroristische activiteiten zijn Jammu en Kasjmir (door de staat gesponsord terrorisme), Centraal-India (Naxalisme) en zeven zusterstaten (bewegingen voor onafhankelijkheid en autonomie) In het verleden leidde de opstand in Punjab tot militante activiteiten in de Indiase deelstaat Punjab en in de nationale hoofdstad Delhi (bijv. Sikh-rellen). In 2006 werden ten minste 232 van de 606 districten van het land met verschillende intensiteit geteisterd door verschillende opstandelingen en terroristische bewegingen.

GermanyEdit

PovertyEdit

Zie ook: Armoede in Duitsland

De werkloosheidscijfers variëren per regio, geslacht, opleidingsniveau nment en etnische groep.

Een groeiend aantal Duitsers is arm en afhankelijk van sociale voorzieningen. In 2007 was een op de zes kinderen afhankelijk van een uitkering. Dat is gestegen van slechts één op vijfenzeventig in 1965. Armoedecijfers variëren van land tot land. In Beieren lijdt bijvoorbeeld slechts 3,9% aan armoede, terwijl 15,2% van de inwoners van Berlijn arm is. Gezinnen met een alleenstaande ouder en arbeidersgezinnen met meerdere kinderen zijn het meest waarschijnlijk arm.

Woonproject in Bremen-Vahr in de jaren zestig, toen waren de meeste huurders die in woonprojecten woonden twee oudergezinnen met ten minste minstens één ouder aan het werk. In veel woonprojecten is de samenstelling van de huurders sindsdien veranderd en nu worden veel huurdersgezinnen geleid door een alleenstaande vrouw of een werkloze man.

Er is een discussie gaande over honger in Duitsland. Dominee Bernd Siggelkow, oprichter van de in Berlijn gevestigde gaarkeuken “Die Arche”, beweerde dat een aantal Duitse kinderen elke dag honger lijden. Hij gaf de schuld aan het gebrek aan banen, lage uitkeringen en ouders die drugsverslaafd of geestelijk ziek waren. Siggelkow is bekritiseerd door een aantal mensen die zeiden dat er geen honger was in DuitslandSPD-politicus en bestuurslid van de Duitse centrale bank, Thilo Sarrazin, zei dat het mogelijk is om van een uitkering te leven zonder honger te lijden als men geen fastfood koopt en in plaats daarvan helemaal opnieuw kookt. Hij werd bekritiseerd door de linkse politicus Heidi Knake-Werner, die zei dat het niet juist was “als goedbetaalde mensen zoals wij arme mensen aanbevelingen doen over hoe ze zouden moeten winkelen.”

GeboortecijferEdit

Duitsland heeft een van de laagste geboortecijfers ter wereld. In 2012 bedroeg het nationale vruchtbaarheidscijfer 1,41 kinderen per vrouw. Dit is licht gestegen ten opzichte van het percentage van 1,31 in 2002, maar het ligt nog steeds ruim onder het vervangingspercentage van 2,1 kinderen per vrouw. (Daarentegen hadden de Verenigde Staten in 2012 een vruchtbaarheidscijfer van 2,06). Ondanks het lage geboortecijfer van het land, leven Duitsers langer, met schattingen van 2012 die een levensverwachting van 80,19 jaar aantonen (77,93 jaar voor mannen en 82,58 jaar voor vrouwen). Deze demografische verschuiving zet de sociale welvaartsstructuren en zal in de toekomst verdere economische en sociale problemen veroorzaken. De in 2008 uitgevoerde Mikrozensus onthulde dat het aantal kinderen dat een Duitse vrouw van 40 tot 75 jaar had, nauw verband hield met haar schoolprestaties.

Achtergestelde buurten Bewerken

In Duitsland bestaan zogenaamde probleemwijken (“Problemviertel”). In deze buurten is het percentage voortijdige schoolverlaters hoog. Kinderen die in deze wijken opgroeien, hebben slechts 1/7 van de kans om naar de universiteit te gaan in vergelijking met iemand die opgroeit in een andere buurt. Misbruik van alcohol en drugs komt veel voor. Veel mensen die in probleemwijken wonen, zijn zogenaamde a-mensen. Ze zijn arm (“arm”), werkloos (“arbeitslos”) en immigranten (“Ausländer”).

Vaak zijn deze buurten ontstaan uit goede bedoelingen. Veel wijken die later probleemwijken werden, ontstonden in de jaren zestig en zeventig toen de staat betere huisvesting wilde bieden aan armere mensen. Als gevolg hiervan werden grote huurkazernes gebouwd. De eerste huurders waren veelal tweeoudergezinnen, waarbij tenminste één ouder werkzaam was. Velen waren blij met hun buurt, maar toen de werkloosheid begon te stijgen, verloren steeds meer mensen hun baan. Bovendien begonnen gezinnen die het zich konden veroorloven naar betere wijken te verhuizen en alleen degenen die het zich niet konden veroorloven te verhuizen, bleven in wijken als Hamburg-Mümmelmannsberg.)

Politiek extremisme, racisme en antisemitisme Bewerken

Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft Duitsland met tussenpozen te maken gehad met onrust van verschillende groepen.In de jaren zeventig pleegden radicaal linkse terroristische organisaties, zoals de Rode Legerfractie, een reeks moorden en ontvoeringen tegen politieke en zakelijke figuren. Duitsland blijft ook worstelen met extreemrechts geweld. Neo-nazis zijn momenteel in opkomst (dit is in lijn met de jongere generatie Duitsers die ouder wordt). Er is enige discussie over de vraag of haatmisdrijven daadwerkelijk toenemen, of dat er simpelweg meer arrestaties zijn verricht vanwege toegenomen wetshandhavingsinspanningen. Het aantal officieel erkende gewelddadige haatmisdrijven is gestegen van 759 in 2003 tot 776 in 2005. Volgens een recente studie maakt een meerderheid van de joden die in Duitsland wonen zich zorgen over een toename van antisemitisme. De bezorgdheid van Joden in Duitsland was minder dan die in Frankrijk, waar 90% van de Joden die werden ondervraagd, zei dat antisemitisme in de loop der jaren is toegenomen. Sommigen hebben gesuggereerd dat de toename van haatmisdrijven verband houdt met de proliferatie van rechtse partijen, zoals de Nationale Democratische Partij (NPD) bij lokale verkiezingen.

FranceEdit

Precariteit en armoedeEdit

Het inkomen en de sociale positie in Frankrijk zijn kwetsbaar. verschillende manieren om dit te meten. Een voorbeeld is te kijken naar werkloosheid. Binnen de Europese Unie stond Frankrijk in mei 2017 op de 6e plaats met een werkloosheidspercentage van 9,4 procent, zo blijkt uit Statista. Volgens Observatoire des inégalités telt Frankrijk tussen de 5 en 8,9 miljoen armen, afhankelijk van de definitie van armoede (deze definitie varieert van de armoedegrens op 50 procent van de gemiddelde levensstandaard tot 60 procent).

GenderongelijkheidEdit

Vrouwen lijden aan economische en sociale semiotiek in Frankrijk. Ze worden gemiddeld 6,8 procent minder betaald dan mannen, volgens linsee. Vrouwen in Frankrijk worden ook geconfronteerd met seksuele intimidatie en andere problemen. Dit zijn enkele redenen waarom het Global Gender Gap-rapport van 2016 Frankrijk op de 17e plaats heeft gezet met een score van 0,755 (op deze rangschikkingsschaal betekent het bereiken van 1 gendergelijkheid).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *