Mannlig omskjæring: siste befolkningstall avslørt

Publisert i Population Health Metrics, er det siste estimatet basert på data fra US Central Intelligence Agency-data, befolkningsdata for alle 237 land og FN-tall for menn i alderen 15–64 år.

Omtrent halvparten av alle omskjæringer var av religiøse og kulturelle grunner.

Ledet av dr. Brian Morris, professor emeritus ved University of Sydney, søkte han og et forskerteam fra USA og Europa hundrevis av publikasjoner for å bestemme tall for hvert land.

«Våre funn tyder på at mannlig omskjæring er globalt omtrent 38 prosent, selv om den reelle prosentandelen kan være litt høyere eller lavere enn dette, ”sa professor Morris.

» G på grunn av de kjente fordelene og den lave risikoen ved omskjæring av menn og nylige bekreftende anbefalinger av hensyn til folkehelse og sykdomsforebygging av American Academy of Pediatrics, Centers for Disease Control and Prevention, WHO og UNAIDS, disse funnene om mannlig omskjæring og kulturer kan være med å styre politikkutvikling og ressurstildeling i alle land. ”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *