Životopis Johna Steinbecka

John Steinbeck měl ve zvyku podepisovat dopisy a knihy drobnou kresbou okřídleného prasete doprovázeného latinským výrazem ad astra per alia porci – ke hvězdám na křídlech prasete. Postava, kterou nazval „Pigasus“, byla míněna jako připomínka, že člověk by měl vždy usilovat o vyšší postavení, bez ohledu na to, jak nízko se jeho dovednosti mohou zdát.
Filozofie Pigase může být aplikována také na romány, příběhy, cestopisy a hry, které John Steinbeck produkoval během své čtyřicetileté kariéry. Steinbeckova fikce tvrdila, že tváří v tvář surové a někdy ošklivé pravdě o lidské povaze se člověk může posunout směrem k lepší verzi sebe sama. Ať už pracoval jako ranč, vyslýchal s migrujícími pracovníky nebo plul v Mexickém zálivu, byl Steinbeck cestovatel s cílem, pozorováním a popisem často bolestivé reality lidí, se kterými se setkal. Zaznamenal oběti Dust Bowl a Velké hospodářské krize tak podrobně, že je téměř nemožné si představit jejich životy bez pomyšlení na Steinbecka. Zaznamenáním jejich bojů, nedostatků a tichých důstojností v knihách jako Hrozny hněvu (které kritici považují za jeho mistrovské dílo) a Na východ od ráje (které upřednostňoval) dal Steinbeck hlas neznělým lidem a smysl života, který byl příliš často zavrhován jako bezvýznamný.
Mnoho lidí odsoudilo Steinbeckova díla za jeho života (a dlouho po jeho smrti) jako příliš surová, příliš vulgární nebo příliš sympatická vůči nesympatickým postavám. Steinbeck se vyhýbal publicitě a kritika ho naštvala. Odpor vůči jeho práci neubral na síle jeho odhodlání k ní. Neboť jak sám řekl při přijímání Nobelovy ceny za literaturu v roce 1962, „spisovatel, který vášnivě nevěří v dokonalost člověka, nemá žádné odhodlání ani členství v literatuře.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *