Vilken typ av instrument används för att mäta atmosfärstrycket?

En, en vanligare enhet, kallas kvicksilverbarometer:

I en kvicksilverbarometer, ett rör fyllt med kvicksilver inverteras till en skål som också innehåller kvicksilver (man måste vara försiktig så att ingen luft kommer in i röret!).

När röret har placerats i skålen, finns av kvicksilver i röret rinner ut i skålen kvicksilver, men de flesta stannar kvar i röret.

Den flyter tills atmosfärstrycket är lika med trycket vid rörets botten på grund av jordens tyngdkraft.

Så samtidigt trycker atmosfärstrycket ner på skålen, orsakar kvicksilver att gå upp röret och tyngdkraften får kvicksilver att strömma ner i röret.

Trycket mäts av höjden på kvicksilverkolonnen i röret. Standardatmosfärstryck definieras (minst till viss del) som tillräckligt tryck för att stödja en kvicksilverkolonn exakt # 760 # # ”mm” # hög.

En annan enhet man kan använda (en mer praktisk en därtill) är den berömda Bourdon manometern:

Den här enheten kan du använda om du inte har tillgång till kvicksilver …

Inuti denna enhet finns ett C-format rör som kan lindas upp / rätas ut när det utsätts för tryckförändringar. Det är ungefär som en klocka, på det sättet som du enkelt kan berätta vad trycket är på vilken plats och tid som helst.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *