Vad är den öppna transportlagen enligt Minnesota State Law?

Minnesota är ett öppet bärläge, vilket innebär att om du har tillstånd att bära ett skjutvapen kan du bära det utan att behöva dölja det. Du måste inte dölja det.

Vad är dold bär i Minnesota? Vad betyder det?

Minnesota har möjlighet att antingen öppna bär eller dold bär, om du är innehavare av skjutvapen. Du kan välja att ta med dig där människor kan se ditt skjutvapen öppet eller att du kan dölja det för din person.

Vad betyder Minnesota-lagens skyldighet att dra sig tillbaka?

Om du är ute offentligt, du har en skyldighet att dra dig tillbaka under alla omständigheter, oavsett om du bär ett vapen eller inte, om du kan. Om det uppstår bråk, måste du försöka dra dig tillbaka innan du får använda dödlig kraft eller någon form av ökande kraft, om du ska försöka argumentera för självförsvar senare.

Vad är slottdoktrinen?

Slottdoktrinen är ett undantag från skyldigheten att dra sig tillbaka. När du är hemma behöver du inte försöka dra dig tillbaka. Du kan stå fast, slå tillbaka och använda vilken kraft som helst under omständigheterna för att försvara dig själv.

När och var är det olagligt att bära vapen i Minnesota?

Det finns många platser där det är förbjudet att bära skjutvapen i Minnesota. Du kan inte bära skjutvapen på skolan eller på statens egendom. Du kan inte ha skjutvapen i ett privat företag som korrekt har lagt ut skyltar som förbjuder att bära ett skjutvapen på deras egendom.

Vilka är påföljderna i Minnesota om du döms för att ha en pistol olagligt?

Påföljden, om du hittas olagligt med en pistol, kommer att variera kraftigt. Om du bar ett vapen och du inte har någon tidigare kriminell historia, kanske du bara står inför en grov förseelse för att vara i besittning utan tillstånd. Om du har en tidigare kriminell historia, särskilt tidigare brott, står du troligtvis inför en brottsling som innehar en skjutvapenavgift och de kan ha upp till 15 års fängelse. Det beror också vart du bär. Om du bär på en statlig egendom är det möjligt att du kan drabbas av kriminella avgifter bara baserat på platsen.

Hur kan avgifter och påföljder förbättras för att bära utan tillstånd eller under påverkan?

Om du bär en pistol offentligt utan tillstånd beror påföljderna på din tidigare brottshistoria och var du bar. Om du är under påverkan när du bär ett vapen utan tillstånd kommer det att bli relevant, om du är anklagad för att släppa ut vapnet eller använda det vapnet på något sätt. Det kan förneka varje försvar du hade mot rimligheten i dina handlingar eftersom du var under inflytande vid den tiden.

Är vissa typer av vapen helt olagliga eller förbjudna i Minnesota?

Det finns vapen som är mycket reglerade och det finns några som är olagliga att äga. Många föremål är högt reglerade, såsom undertryckare för skjutvapen. De måste vara federalt licensierade och dokumenterade. Om du befanns ha illegala mässingsknogar kan det vara en förseelse eller en grov förseelse. Om du befinner dig i besittning av en olaglig undertryckare är det troligtvis en brottavgift och potentiellt också en federal avgift.

För mer information om Open Carry Law i Minnesota State, en gratis första konsultationen är ditt nästa bästa steg. Få information och juridiska svar du söker genom att ringa (651) 314-9620 idag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *