Vad är autonoma systemnummer (ASN)?


Vad är autonoma systemnummer (ASN)?

Ett autonomt system (AS) är en uppsättning Internet-routbara IP-prefix tillhör ett nätverk eller en samling nätverk som alla hanteras, kontrolleras och övervakas av en enda enhet eller organisation. Ett AS använder en gemensam dirigeringspolicy som kontrolleras av enheten. AS tilldelas ett globalt unikt 16-siffrigt identifieringsnummer 一 känt som det autonoma systemnumret eller ASN 一 av Internet Assigned Numbers Authority (IANA).

Autonoma system numrerade en till 64511 finns tillgängliga av IANA för globala använda sig av. 64512- till 65535-serien är reserverad för privata och reserverade ändamål. Autonoma system introducerades för att reglera nätverksorganisationer som Internet Service Providers (ISP), utbildningsinstitutioner och myndigheter.

Border Gateway Protocol (BGP) är protokollet som hanterar den dirigerade peering, prefixannonsering och dirigering av paket mellan olika autonoma system över Internet. BGP använder ASN för att identifiera varje system unikt. I själva verket är BGP dirigeringsprotokollet för AS-banor över Internet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *