Power Loom Invention in the Industrial Revolution (Svenska)


Den industriella revolutionen är en av de mest betydelsefulla händelserna i hela världshistorien och hade en djupgående inverkan på den moderna världen. Det började först i Storbritannien på 1700-talet men utvidgades snart till resten av Europa och Nordamerika. Innan den industriella revolutionens innovationer berodde mest produktion på vatten, vind eller mänsklig energi. De företag som fanns vid den här tiden kallades stugindustrin. Stugindustrin var ett tidigt skede av ekonomisk utveckling i samhället där arbetare producerar en begränsad mängd varor i hemmabaserade företag. Men vid mitten av 1700-talet utvecklades nya produktionsmetoder över hela Europa, särskilt i Storbritannien. Denna övergång ledde till fabrikssystemet, som skapade fabriker på centraliserade platser som industristäder. Denna period av innovation fortsatte under hela 1800-talet och ledde till många nya uppfinningar av nu kända uppfinnare. Faktum är att en av nyckelfunktionerna i den industriella revolutionen är utvecklingen av nya uppfinningar som ledde till mer automatisering av maskiner. Betydande uppfinningar eller innovationer av den industriella revolutionen inkluderade: flygbuss, snurrande jenny, kraftvävstol, vattenram, bomullsgin, ångmotor, telefon, glödlampa, bil, produktion av monteringsband och utbytbara delar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *