Myotomer och differentierande nervskador

Efter att ha avslutat sin medicinska examen vid University of Auckland, fortsatte han forskarutbildningen i Nya Zeeland samt Australiens norra Territorium, Perth och Melbourne. Han har genomgått stipendiatutbildning i både intensivvårdsmedicin och akutmedicin, samt forskarutbildning i biokemi, klinisk toxikologi, klinisk epidemiologi och hälso-och yrkesutbildning.

Han är aktivt involverad i att använda translation simulering för att förbättra patientvården och utformningen av processer och system hos Alfred Health. Han samordnar Alfred ICU: s utbildnings- och simuleringsprogram och driver enhetens utbildningswebbplats, INTENSIV. Han skapade kursen ”Critically Ill Airway” och undervisade på många kurser runt om i världen. Han är en av grundarna av FOAM-rörelsen (gratis medicinsk utbildning med öppen tillgång) och är medskapare av litfl.com, RAGE-podcasten, återupplivningskursen och SMACC-konferensen.

Hans stor prestation är att vara far till två fantastiska barn.

På Twitter är han @precordialthump.

| INTENSIV | RAGE | Återupplivning | SMACC

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *