Falling (sensation) (Svenska)

För andra användningsområden, se Falling.

En känsla av att falla inträffar när labyrinten eller vestibulära apparaten, ett system av vätskefyllda passager i de inre örat, upptäcker förändringar i acceleration. Denna känsla kan uppstå när en person börjar falla, vilket i termer av mekanik uppgår till en plötslig accelerationsökning från noll till ungefär 9,81 m / s2. Om kroppen är i fritt fall (till exempel under fallskärmshoppning) utan någon annan momenta (rotation, etc.) finns det ingen fallande känsla. Detta inträffar nästan aldrig i fallande situationer i verkligheten, för när fallaren lämnar sitt stöd finns det vanligtvis mycket betydande mängder kvarvarande momenta som rotation och dessa momenta fortsätter när personen faller, vilket orsakar en känsla av dysfori. Fallaren faller inte rakt ner men snurrar, vänder etc. på grund av dessa kvarvarande momenta och också på grund av de asymmetriska krafterna för luftmotstånd på deras asymmetriska kropp. Medan hastigheten fortsätter att öka, förblir den nedåtgående accelerationen på grund av tyngdkraften konstant. Ökande dragkraft kan till och med orsaka en känsla av uppstigning.

Den vestibulära apparaten detekterar också rumslig orientering med avseende på visuell inmatning. En liknande känsla av att falla kan induceras när ögonen upptäcker snabb synlig rörelse i förhållande till Detta system gör det möjligt för människor att hålla sin balans genom att signalera när en fysisk korrigering är nödvändig. Vissa medicinska tillstånd, så kallade balansstörningar, inducerar också känslan av att falla. I de tidiga stadierna av sömnen kan en fallande känsla uppfattas i samband med en hypnisk ryck, ibland väcker sovaren plötsligt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *