Digital Citizen (Polski)

Minimalizowanie i maksymalizowanie aplikacji pomaga uporządkować pulpit systemu Windows 10 i skupić się na aplikacjach, z których korzystasz. Okno można zmaksymalizować lub zminimalizować na kilka sposobów i chociaż niektóre z nich są tak proste, jak kliknięcie lub dotknięcie przycisku, inne wymagają użycia klawiatury. Możesz zdecydować, którego użyć w zależności od sytuacji. Ten samouczek przedstawia siedem sposobów minimalizowania i maksymalizowania aplikacji w systemie Windows 10, w tym sposób minimalizowania wszystkich okien:

Najpierw najważniejsze: minimalizowanie i maksymalizowanie aplikacji w systemie Windows 10

Zanim przejdziemy do różnych sposobów minimalizowania i maksymalizowania okien aplikacji, wyjaśnijmy, co każdy z nich oznacza:

  • Minimalizacja aplikacji powoduje ukrycie jej okna z pulpitu bez zamykania aplikacji. Ikona tej aplikacji jest wyświetlana na pasku zadań. Możesz łatwo przywrócić zminimalizowane okno do poprzedniego stanu i przywrócić je do widoku, aby dalej z niego korzystać.
  • Maksymalizacja aplikacji powoduje rozszerzenie jej okna do rozmiaru ekranu pulpitu. Zmaksymalizowana aplikacja zajmuje całą dostępną przestrzeń ekranu, z wyjątkiem paska zadań.

Poniższy zrzut ekranu przedstawia zmaksymalizowane okno przeglądarki Google Chrome. Aplikacja znajduje się z przodu i pośrodku, zajmując cały ekran.

Zmaksymalizowane okno przeglądarki Google Chrome

Jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu, po zminimalizowaniu okna przeglądarki Google Chrome nie jest już wyświetlany na ekranie komputera. Jednak aplikacja jest nadal otwarta i można ją przywrócić, na co wskazuje jej ikona, wyświetlana na pasku zadań w systemie Windows 10.

Zminimalizowane okno przeglądarki Google Chrome; jego ikona znajduje się na pasku zadań

Minimalizowanie i maksymalizowanie aplikacji może wydawać się działaniem odwrotnym. Warto jednak pamiętać, że istnieje między nimi stan pośredni – gdy okno aplikacji jest wyświetlane, ale nie zajmuje całego ekranu, i można je dowolnie przesuwać i zmieniać jego rozmiar.

WSKAZÓWKA : Jeśli używasz systemu Windows 10 w trybie tabletu, wszystkie aplikacje są uruchamiane i pozostają w pełni rozwinięte, więc opcja maksymalizacji okien nie jest już dostępna. W takim przypadku aplikacje można zminimalizować lub zmaksymalizować, a ich pasek tytułu jest ukryty, jak pokazano poniżej. Domyślnie ikony aplikacji są również ukryte na pasku zadań.

Aplikacja Pogoda zmaksymalizowana w trybie tabletu

Kontynuuj czytanie, aby dowiedzieć się, jak zmaksymalizować programy, aby rozszerzyć je na pełny ekran i jak zminimalizować ekran aplikacji w systemie Windows 10.

Minimalizuj i maksymalizuj aplikacje za pomocą przycisków napisów w prawym górnym rogu paska tytułu

Najbardziej znana metoda minimalizowania lub maksymalizacja okna aplikacji polega na kliknięciu lub dotknięciu przycisku Minimalizuj lub Maksymalizuj na pasku tytułu. Wszystkie aplikacje systemu Windows 10 i większość aplikacji komputerowych mają przyciski Minimalizuj i Maksymalizuj w prawym górnym rogu paska tytułu okna, obok X używanego do zamykania aplikacji. Przycisk Minimalizuj to przycisk napisu po lewej stronie, a jego ikona wyświetla symbol podkreślenia.

Przycisk Minimalizuj w prawym górnym rogu

Przycisk Maksymalizuj znajduje się pośrodku, a jego ikona wygląda jak kwadrat.

Maksymalizacja przycisk w prawym górnym rogu

Gdy okno aplikacji jest już wyświetlone na pełnym ekranie, ikona Maksymalizuj zmienia się w dwa nakładające się kwadraty. Najechanie kursorem na przycisk może spowodować wyświetlenie podpowiedzi, takiej jak Przywróć w dół lub Przywróć, w zależności od aplikacji. Kliknięcie lub dotknięcie przycisku Przywróć w dół przywraca okno aplikacji do poprzedniego kształtu i lokalizacji sprzed maksymalizacji.

Przycisk Maksymalizuj zmienia się po rozwinięciu okna

Minimalizuj i maksymalizuj aplikacje z menu paska tytułu za pomocą myszy

Możesz także użyć menu paska tytułu, aby zminimalizować i zmaksymalizować aplikacje w systemie Windows 10. Jeśli wolisz mysz, kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij i przytrzymaj pasek tytułu okna, aby otworzyć menu. Następnie kliknij lub dotknij opcji Minimalizuj lub Maksymalizuj, w zależności od tego, co chcesz zrobić.

Otwórz menu paska tytułu, a następnie Minimalizuj lub Maksymalizuj

Jeśli okno jest zmaksymalizowane , możesz także użyć przycisku Przywróć w tym menu, aby przywrócić poprzedni rozmiar i położenie na ekranie.

Przywróć okno aplikacji z paska tytułu

Wszystkie te czynności można również wykonać z menu paska tytułu ze skrótami klawiaturowymi, co zobaczysz w następnej sekcji. Możesz dowolnie łączyć elementy z tych dwóch metod, aby znaleźć swój ulubiony sposób minimalizowania, maksymalizowania i przywracania okien z paska tytułu w systemie Windows 10.

Minimalizuj i maksymalizuj aplikacje z poziomu menu paska tytułu ze skrótami klawiaturowymi

Alternatywą otwierania menu paska tytułu jest skrót klawiaturowy Alt + spacja.

Naciśnij jednocześnie Alt i Spację na klawiaturze

Gdy tylko otworzy się menu paska tytułu, możesz nacisnąć klawisz N, aby zminimalizować lub klawisz X, aby zmaksymalizować okno. Jeśli okno jest rozwinięte, naciśnij klawisz R na klawiaturze, aby je przywrócić.

Przy otwartym menu paska tytułu naciśnij N, X lub R

WSKAZÓWKA: Jeśli używasz Windows 10 w innym języku klawisze używane do maksymalizacji, minimalizowania i przywracania mogą być inne. Możesz je jednak łatwo znaleźć, otwierając menu paska tytułu za pomocą skrótu klawiaturowego Alt + Spacja i patrząc na podkreślone litery w każdym słowie. Jak widać poniżej, dla języka angielskiego są to N, X i R.

Znajdź skróty dla swojego języka, sprawdzając podkreślone litery

Minimalizuj i maksymalizuj aplikacje za pomocą skrótów klawiaturowych systemu Windows

Jeśli skróty na pasku tytułu są dla Ciebie zbyt skomplikowane i szukasz prostszego sposobu minimalizowania i maksymalizowania z poziomu klawiatury, możesz wypróbować inny zestaw skrótów, które wykorzystują klawisz Windows. Aby zminimalizować używaną aplikację, naciśnij klawisze Windows + strzałka w dół na klawiaturze. Jeśli aplikacja jest zmaksymalizowana, ten skrót minimalizacji przywraca ją tylko do stanu pośredniego, więc musisz użyć go dwukrotnie, aby ukryć okno.

Naciśnij jednocześnie klawisze Windows i strzałkę w dół

Aby zmaksymalizować aktualną aplikację, użyj skrótu klawiaturowego Windows + strzałka w górę.

Jednocześnie naciśnij klawisze Windows i strzałkę w górę

WSKAZÓWKA: Jeśli zminimalizowałeś aplikację za pomocą Skrót Windows + strzałka w dół, możesz natychmiast użyć powyższego skrótu maksymalizacji, aby go przywrócić, o ile nie zwolnisz klawisza Windows.

Aby zminimalizować aplikację, można również użyć skrótu klawiaturowego Windows + 1 do 9. Policz ikony na pasku zadań od lewej do prawej i zanotuj numer, który chcesz zminimalizować. Na poniższym obrazku 1 odpowiada Eksploratorowi plików, 2 Mozilla Firefox itd.

Znajdź numer aplikacji, którą chcesz zminimalizować

Przytrzymaj klawisz Windows i naciśnij klawisz numeryczny odpowiadający ikonie otwartej aplikacji, którą chcesz zminimalizować. Skrót Windows + 1 minimalizuje Eksplorator plików, Windows + 2 dla Mozilla Firefox, Windows + 3 może być używany do minimalizowania Pogody itd.

Przytrzymaj klawisz Windows i naciśnij odpowiednią cyfrę

Tych samych skrótów można również użyć do przywrócenia okna aplikacji. Gdy aplikacja ma otwartych wiele okien, skrótu Windows + 1 do 9 można użyć tylko do przywrócenia jednego z nich. Przytrzymaj klawisz Windows i naciśnij raz numer, aby przywrócić pierwsze wyświetlone okno podglądu, dwa razy, aby przywrócić drugie wyświetlone okno itd.

Naciśnij Windows + 1 + 1, aby przywrócić drugie pokazane okno

Innym użytecznym skrótem klawiaturowym jest Windows + D. Możesz go użyć do natychmiastowego zminimalizowania wszystkich okien i uzyskania dostępu do pulpitu. Naciśnij go ponownie, aby przywrócić zminimalizowane okna i kontynuować zadanie.

Jednoczesne naciśnięcie klawiszy Windows i D minimalizuje wszystkie okna

Kolejny skrót klawiaturowy do zminimalizowania wszystkich okien aplikacji z pulpit to Windows + M.

Naciśnij jednocześnie klawisze Windows i M, aby zminimalizować wszystkie okna

Aby odwrócić efekt tego skrótu i przywrócić wszystkie okna aplikacji do ich oryginalnego stanu na pulpicie, użyj skrótu klawiaturowego Windows + Shift + M.

Jednocześnie naciśnij Windows, Shift i M, aby przywrócić aplikacje

Jeśli potrzebujesz pomocy w skupieniu się na czymś, możesz użyć skrótu klawiaturowego Windows + Home, aby zminimalizuj wszystkie inne okna oprócz aktywnego.

Naciśnij jednocześnie klawisze Windows i Home, aby zminimalizować inne okna

Minimalizuj i maksymalizuj okna aplikacji z paska zadań

Windows t askbar oferuje kilka sposobów minimalizowania i maksymalizowania okien aplikacji. Najbardziej oczywisty dotyczy minimalizacji i wymaga tylko jednego kliknięcia lub dotknięcia. Po otwarciu aplikacji system Windows 10 automatycznie wyświetla jej ikonę na pasku zadań. Kliknij lub dotknij, a okno aplikacji zostanie zminimalizowane. Ponowne kliknięcie lub dotknięcie tej samej ikony przywraca aplikację do poprzedniego stanu, który może, ale nie musi, zostać zmaksymalizowany.

Minimalizuj i przywracaj aplikacje za pomocą ikony na pasku zadań

Jeśli otworzyłeś wiele okien tej samej aplikacji, kliknięcie lub dotknięcie jej ikony powoduje wyświetlenie podglądu obu okien. Kliknij lub dotknij podgląd, aby przywrócić lub wyostrzyć to okno.

Kliknięcie lub dotknięcie aplikacji z wieloma otwartymi oknami pozwala wybrać, którą z nich przywrócić

Możesz wywołać podgląd aplikacji, która ma otwarte tylko jedno okno, najeżdżając kursorem na jej ikonę. Kliknij prawym przyciskiem myszy podgląd aplikacji, aby otworzyć menu podobne do omawianego wcześniej tytułu. W zależności od tego, co chcesz zrobić, naciśnij w menu Minimalizuj, Maksymalizuj lub Przywróć lub odpowiednio N, X lub R na klawiaturze.

Kliknij prawym przyciskiem myszy podgląd, aby otworzyć menu, które pozwala zminimalizować, zmaksymalizować i przywrócić okno aplikacji

Możesz także wywołać to samo menu, naciskając Shift + prawy przycisk myszy (lub Shift + naciśnij i przytrzymaj w przypadku ekranów dotykowych) na ikonie żądanej aplikacji na pasku zadań minimalizować, maksymalizować lub przywracać. Następnie możesz kliknąć lub dotknąć Minimalizuj, Maksymalizuj lub Przywróć lub użyć odpowiednich klawiszy N, X i R.

Naciśnij klawisz Shift i kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij i przytrzymaj, a następnie wybierz, co chcesz zrobić

Jeśli otwartych jest więcej okien tej samej aplikacji, opcje dostępne w tym menu dotyczą wszystkich z nich. Ponieważ nie możesz zmaksymalizować więcej niż jednego okna, możesz tylko kliknąć lub dotknąć opcji „Przywróć wszystkie okna” lub „Minimalizuj wszystkie okna”. Możesz również użyć odpowiednich klawiszy R lub M, aby uzyskać te same wyniki.

Przywróć lub zminimalizuj wszystkie okna aplikacji

Maksymalizuj okno aplikacji za pomocą paska tytułu

Pasek tytułu aplikacji może być również używany do maksymalizowania aplikacji i przywracania jej do jego poprzedni rozmiar i położenie. Najłatwiejszym sposobem na to jest dwukrotne kliknięcie lub dwukrotne dotknięcie paska tytułu okna. Kliknij lub dotknij go dwa razy w krótkim odstępie czasu, aby je przywrócić.

Kliknij dwukrotnie lub dotknij paska tytułu, aby zmaksymalizować aplikację

Możesz także kliknąć lub dotknąć pasek tytułu aplikacji, aby go chwycić, a następnie przeciągnąć na górę ekranu. Wokół ekranu pojawi się nakładka nt, pokazująca podgląd położenia okna. Zwolnij przycisk myszy lub unieś palec, gdy zobaczysz nakładkę, a okno zostanie zmaksymalizowane.

Przeciągnij pasek tytułu okna na górę ekranu, aby go zmaksymalizować

Możesz także przeciągnij pasek tytułu zmaksymalizowanego okna w dół, aby je przywrócić.

Zminimalizuj wszystkie okna jednym kliknięciem lub dotknięciem

Przycisk Pokaż pulpit minimalizuje wszystkie aplikacje na ekranie jednym kliknij lub dotknij. Znajdziesz go w prawym dolnym rogu ekranu. Kliknij lub dotknij, aby zminimalizować wszystkie otwarte okna aplikacji i wyświetlić pulpit.

Kliknij cienki przycisk w prawym dolnym rogu rogu, aby zminimalizować wszystkie aplikacje

Ponowne kliknięcie lub dotknięcie przycisku Pokaż pulpit przywraca te same okna aplikacji do ich początkowego rozmiaru i pulpit.

BONUS: przywróć zminimalizowane aplikacje za pomocą przełącznika zadań i widoku zadań w systemie Windows 10

Zminimalizowane aplikacje są nadal otwarte, więc możesz je również przywrócić z widoku zadań lub przełącznika zadań, które oferują przegląd otwartych aplikacji. Aby otworzyć przełącznik zadań, użyj kombinacji klawiszy Ctrl + Alt + Tab.

Naciśnij jednocześnie klawisze Ctrl, Alt i Tab

Przełącznik zadań wyświetla podgląd wszystkich otwartych okien aktywnych aplikacji. Kliknij lub dotknij tego, który chcesz przywrócić, lub użyj klawiszy strzałek, aby go podświetlić, a następnie naciśnij Enter.

Otwórz przełącznik zadań i wybierz aplikację do przywrócenia

Alternatywnie, możesz nacisnąć i przytrzymać Alt + Tab, aby uzyskać dostęp do przełącznika zadań. Kontynuuj przytrzymywanie klawisza Alt i naciskaj Tab, aby przenosić fokus między otwartymi oknami aplikacji, aż znajdziesz tę, którą chcesz przywrócić. Następnie zwolnij przyciski, a okno zostanie przywrócone na swoje poprzednie miejsce.

Jednocześnie naciśnij klawisze Alt i Tab, aby uzyskać dostęp do szybszej wersji przełącznika zadań

Aby uzyskać dostęp do widoku zadań , możesz użyć skrótu klawiaturowego Windows + Tab. W trybie tabletu przesuń palcem do wewnątrz z lewej strony ekranu, aby go otworzyć. Podobnie jak przełącznik zadań, widok zadań pokazuje wszystkie okna aplikacji otwarte na komputerze lub urządzeniu z systemem Windows 10. Kliknij lub dotknij tego, który chcesz przywrócić, lub użyj klawiszy strzałek, a następnie naciśnij Enter.

Wybierz aplikację, którą chcesz przywrócić z widoku zadań

Czy nauczyłeś się czegoś nowego sposoby minimalizowania, maksymalizowania lub przywracania aplikacji?

Chociaż niektóre metody przedstawione w tym samouczku są intuicyjne, niektóre są nieco trudniejsze do zrozumienia. Maksymalizacja aplikacji jest zawsze dobrym pomysłem, jeśli próbujesz się na czymś skupić – zawsze piszemy nasze artykuły z maksymalizacją aplikacji. Jeśli chcesz uporządkować ekran, może pomóc zminimalizowanie. Jeśli jednak nie zamierzasz używać aplikacji przez długi czas, lepiej ją zamknąć. Daj nam znać, jeśli zebrałeś jakieś nowe informacje z naszego samouczka. Czy nauczyłeś się nowych sposobów minimalizowania, maksymalizowania lub przywracania okien aplikacji? Czy są jakieś, które przeoczyliśmy? Dajcie nam znać w komentarzach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *