Wat symboliseren konijnen? Konijnen symboliek Betekenis

Konijnen zijn een van de meest populaire huisdieren. Konijnen maken echter al veel langer deel uit van levens, culturen en religieuze praktijken dan dat ze als huisdieren werden beschouwd. Historisch gezien hebben konijnen een grote symbolische betekenis. Dit kan dromen, kunst en zelfs traditionele kleding leiden.

Konijnen symboliseren bijna altijd welvaart, overvloed, veel geluk en vruchtbaarheid. In tegenstelling tot veel andere dieren, die in verschillende culturen verschillende betekenissen hebben, is de konijnensymboliek consistent. In de meeste Europese culturen zijn konijnen lente-dieren, symbolisch voor vruchtbaarheid en vernieuwing. De verbinding tussen konijnen en de lente wordt ook gevonden in de Japanse cultuur. In de VS staan konijnen symbolisch voor slimheid, toewijding aan zelfverbetering en veel geluk.

Er zijn echter enkele culturen die konijnen anders zien. Hoewel konijnen de gelukkigste dieren van de dierenriem in China zijn, worden ze door Indiaanse culturen vooral gezien als bedriegers. Bovendien, terwijl veel Midden-Amerikaanse volkeren konijnen zien als symbolen van vruchtbaarheid, associeert de Azteekse mythologie konijnen met dronkenschap en promiscuïteit.

Wat symboliseren konijnen in dromen?

Symbolen zijn van groot belang in dromen , zoals veel spiritisten en psychologen het erover eens zijn. Een konijn in je dromen zien kan veel dingen betekenen. Meestal symboliseert een konijn:

 • Geluk
 • Kracht
 • Succes
 • Emotionele overvloed of warmte
 • Vruchtbaarheid
 • Seksuele activiteit

Dit lijkt misschien een breed scala aan symbolen, maar deze betekenissen omvatten een verscheidenheid aan situaties. Hoe het konijn zich in je droom presenteert, kan ook een enorme impact hebben op de veronderstelde betekenis.

Als je bijvoorbeeld zou dromen van een konijn dat van je wegrent, zou het kunnen symboliseren dat iemand van wie je houdt wegglijdt . Evenzo, als het konijn in je droom je bijt of krabt, kan dit betekenen dat je te maken hebt met moeilijkheden in je romantische relatie. Deze veranderlijke symbologie heeft veel te maken met de context van de droom als geheel.

White Rabbit Symbolism

Witte konijnen staan symbool voor liefde, tederheid en innerlijke kracht. Hoewel konijnen als geluksdieren worden beschouwd, zijn witte konijnen in het bijzonder een symbool van geluk en dreigende kansen.

In feite worden witte konijnen in Europese culturen als zo gelukkig beschouwd dat ze in een soort zegen zijn veranderd. Zeggen ‘wit konijn’ of ‘konijn, konijn’ op de eerste dag van de maand wordt verondersteld geluk te garanderen.

Dromen over een wit konijn symboliseert een opleving in je leven en fortuinen. Dat is echter zogenaamd alleen waar als je dapper bent en een sprong (of een sprong) van vertrouwen maakt. Op konijnen mag tenslotte worden gejaagd, maar ze zijn slim, snel en moedig. Als ze dat niet waren, zouden ze het gewoon niet overleven.

Black Rabbit Symbolism

Net zoals zwarte konijnen de omkering zijn van witte konijnen, hebben ze ook een tegengestelde symboliek. Dromen over zwarte konijnen kan symbolisch zijn voor:

 • Stress
 • Depressie
 • Gevoelens van hulpeloosheid
 • Angst

Wat als je droom niet draait om een zwart konijn, maar er slechts een heeft? In dit geval kan een zwart konijn betekenen:

 • Familieproblemen
 • Verlies
 • De noodzaak van voorzichtigheid

Zwart, als kleur, staat ook symbool voor stilte en stilte. Dit zou kunnen betekenen dat zwarte konijnen de vrede symboliseren die gepaard gaat met stil zijn en zwijgen, of de noodzaak om de stilte te doorbreken (afhankelijk van de context).

Zoals bij alle dromen, concluderen de meeste mensen dat je indruk van de symbolen beïnvloeden de symbolen zelf. Twee mensen kunnen dromen over zwarte konijnen en ze twee verschillende dingen laten symboliseren. Dit hangt allemaal af van andere gebeurtenissen in de droom en van je culturele (of persoonlijke) indruk daarvan.

Een konijnensymboliek voeren

Wat als je ervan droomt een konijn te voeren? Deze symbologie heeft twee primaire betekenissen, die tegenstrijdig kunnen lijken. Afhankelijk van hoe de droom je laat voelen, kan deze symbolisch zijn voor:

 • Verzorgen
 • Zorgzaam
 • Tederheid
 • Gevoel dat iemand iets van je afneemt.

Ondertussen, als het konijn je bijt of krabt terwijl je het voedt, is dit symbolisch representatief voor verwaarloosde of verslechterende relaties.

Symboliek van het dode konijn

Konijnen symboliseren over het algemeen familie, geluk en kansen. Als zodanig is het geen verrassing dat een dood konijn veel minder positieve connotaties heeft.

Dromen over een dood konijn symboliseert verlies. Dit kan het verlies van romantiek en vriendschap zijn, of de dood van een geliefde. Een dood konijn is symbolisch gezien geen goed nieuws, hoe of wanneer het ook verschijnt.

In deze gevallen droom je misschien niet alleen over een dood konijn. Er kunnen andere gebeurtenissen, dieren of objecten in de droom zijn met het dode konijn. Om de betekenis te interpreteren, is het belangrijk om te proberen de andere elementen te evalueren. De aanvullende symbolen kunnen u helpen de algehele boodschap te bepalen, aangezien dromen zich zelden beperken tot slechts één symbool.

Evenzo zal uw religieuze of culturele achtergrond een enorme invloed hebben op de symboliek van konijnen in uw dromen. Laten we eens kijken hoe specifieke geloofsovertuigingen en achtergronden van invloed kunnen zijn op wat konijnen symboliseren.

Wat symboliseren konijnen in de Chinese cultuur?

In de Chinese cultuur is het konijn het vierde dier in de dierenriem. Het is bekend dat het de gelukkigste van alle 12 dieren is. Het konijn is een symbool van schoonheid, elegantie, intelligentie en genade. Meer nog, de oude Chinese mythologie zag konijnen als symbolen van de maan, omdat ze geloofden dat er een konijn op de maan leefde.

Het Jade Konijn of Maankonijn is een metgezel van de Maangodin. Het wordt nooit oud en maakt medicijnen door kruiden te malen met een vijzel en stamper. Dit maakt het konijn ook een symbool van een goede gezondheid en een lang leven in de Chinese cultuur. Dit zou de reden kunnen zijn waarom veel onderdelen van konijnen ook in de Chinese geneeskunde worden gebruikt.

Zoals je kunt zien, zijn konijnen dus in de eerste plaats goede voortekenen in de Chinese cultuur. Dit geldt echter niet voor alle Aziatische culturen.

Wat symboliseren konijnen in de Japanse cultuur?

Symbolisch gezien delen konijnen veel betekenissen in de Japanse en Chinese cultuur. Desalniettemin zijn er enkele verschillen waarmee rekening moet worden gehouden.

In de Japanse cultuur symboliseren konijnen geluk, maar ze worden ook beschouwd als symbolen van ambitie, vooruitgang en toewijding aan jezelf. Dankzij hun korte voorpoten beklimmen ze heuvels veel gemakkelijker dan afdalen. Als zodanig worden konijnen gezien als symbolen van vooruitgang, zowel persoonlijk als gezamenlijk.

Het konijn symboliseert ook de maan in de Japanse cultuur. Er is een legende dat konijnen mokka op de maan slaan, en dat is vaak te zien in motieven die de maan omvatten. Deze praktijk van het maken van zoete lekkernijen geeft konijnen een bonussymbool. Ze worden vaak geassocieerd met het nieuwe jaar en de wedergeboorte van de wereld in de lente.

Deze positieve banden met konijnen kunnen de reden zijn waarom konijnen vaak voorkomen op kimonos, waaiers, zeefdrukken en andere decoraties in Japan. Door de energie van het konijn te kanaliseren, kunnen mensen schoonheid, gratie en geluk in hun leven uitnodigen.

Er is een groot verschil tussen de symboliek van konijnen in de Chinese en Japanse cultuur. Hoewel konijnen in de Chinese cultuur overweldigend als positief worden beschouwd, worden ze in de Japanse cultuur als bedriegers beschouwd. Deze dualiteit komt meer overeen met de symboliek van konijnen in veel Europese culturen.

Wat symboliseren konijnen in de Indiaanse cultuur?

Volgens Animals (Basel) waren er meer dan 3 miljoen konijnen als huisdier in de VS Maar lang voordat ze onze dierbare vrienden waren, creëerden diverse Indiaanse culturen veel verschillende legendes en verhalen over konijnen. Gewoonlijk waren ze bedriegers, gidsen of zelfs goden.

In de inheemse cultuur in het zuidoosten zijn konijnen bedriegers, symbolisch voor slimheid, humor en bedrog. Dit is vaak te zien bij noordoostelijke stammen. Voor veel zuidwestelijke stammen en Centraal-Amerikaanse inheemse culturen zijn konijnen daarentegen symbolen van vruchtbaarheid en overvloed. Konijnen komen voor in talloze Indiaanse gelijkenissen.

Wat symboliseren konijntotems?

Konijnen hebben een heel specifieke plaats en betekenis in de Indiaanse cultuur. Ze zijn een van de 9 totemdieren.

Het verhaal achter de konijnentotem lijkt triest. Rabbit is bang voor zijn vriend Eye Walker en laat haar in de steek. Het resultaat is dat het konijn vervloekt is om voor altijd zijn angsten uit te spreken, waardoor ze eraan komen.

Desondanks staat de konijnentotem symbool voor slimheid, gevoeligheid en sjamanistische kracht. Dit komt door het sterke waarnemingsvermogen en intuïtieve vermogen van konijntjes. Zoals alle totemdieren is het konijn symbolisch positief en staat het voor creatieve probleemoplossing, moed en scherpzinnigheid.

Het konijn is hier symbolisch voor de strijd in ons en vertegenwoordigt de behoefte om onze angst om ons potentieel te realiseren.

Wat symboliseren konijnen in de Midden-Amerikaanse cultuur?

Konijnen hebben veel symbolische betekenissen voor de inheemse bevolking van Midden-Amerika. Konijnen symboliseren vruchtbaarheid, geluk en intelligentie. De Azteken hadden echter een andere kijk op hen. In de Azteekse cultuur werden konijnen geassocieerd met de alcoholische drank pulque.Als gevolg hiervan werden konijnen symbolisch voor dronkenschap en feestvreugde.

Ook erkend als ongelooflijk vruchtbare en overvloedige dieren, stonden konijnen symbolisch voor promiscuïteit . Deze enigszins negatieve blik onderscheidt zich van de meeste andere opvattingen over konijnen, die meestal symbolisch positief zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *