Pulmonale wiggedruk


Site Normaal
drukbereik
(in mmHg)
Centrale veneuze druk 3-8
Rechterventrikeldruk systolisch 15-30
diastolisch 3-8
Pulmonale arteriële druk systolisch 15-30
diastolisch 4-12
Pulmonale ader /

Pulmonale capillaire wiggedruk

2–15
Linkerventrikeldruk systolisch 100–140
diastolisch 3-12

Vanwege de grote compliantie van de pulmonale circulatie, biedt het een indirecte maat voor de linker atriale druk.

Het wordt bijvoorbeeld beschouwd als de gouden standaard voor d het bepalen van de oorzaak van acuut longoedeem; dit is waarschijnlijk aanwezig bij een PWP van > 20 mmHg. Het is ook gebruikt om de ernst van linkerventrikelfalen en mitralisstenose vast te stellen, aangezien verhoogde pulmonale capillaire wiggedruk sterk wijst op falen van de linker ventrikel output.

Traditioneel werd aangenomen dat longoedeem met normaal PWP suggereerde een diagnose van acute respiratory distress syndrome (ARDS) of niet-cardiogeen longoedeem (zoals bij opiaatvergiftiging). Aangezien de capillaire hydrostatische druk de wiggedruk overschrijdt als de ballon eenmaal is leeggelopen (om een gradiënt voor voorwaartse stroming te bevorderen), kan een normale wiggedruk geen afdoend onderscheid maken tussen hydrostatisch longoedeem en ARDS.

Fysiologische druk: 6– 12 mm Hg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *