Ampère meten – gebruik tarief elektrische stroom, circuit of individueel apparaat

 • POST een VRAAG of OPMERKING over het meten van ampère of stroom die wordt gebruikt door een heel gebouw of door een afzonderlijk elektrisch circuit, apparaat, motor of apparaat – Digisnap DSA-500 digitale multimeter met kliksysteem van AW Sperry – fotos, gebruik, advies.

InspectAPedia tolereert geen belangenconflicten. We hebben geen relatie met adverteerders, producten of services die op deze website worden besproken.

Hoe elektriciteitsverbruik te meten & meet elektrische stroom of ampère – de stroom die wordt getrokken door een elektrisch circuit, apparaat of apparaat.

Het meten van de stroom die wordt opgenomen door een elektrisch apparaat, zoals een compressormotor van een airconditioner, een elektrische motor of een elektrisch circuit in een gebouw, kan geven nuttige diagnostische informatie en kunnen ook inzicht geven in welke elektrische circuits of apparaten de grootste gebruikers van elektriciteit zijn.

Dit artikel beschrijft het gebruik van de Digisnap DSA-500 digitale snap-around multimeter van AW Sperry Instruments om de versterkers te meten die worden getrokken door een eenvoudig elektrisch circuit, apparaat of apparaat.

We bieden ook een ARTIKELINDEX voor dit onderwerp, of je kunt de pagina ZOEKEN BOX bovenaan of onderaan proberen als een snelle manier om informatie te vinden die u nodig heeft.

Gebruik een opklikbare of klikbare digitale multimeter – Ampèremeter om stroomsterkte te meten (stroomverbruik)

Let op: huisinspectie normen voor elektrische inspecties vereisen niet dat de inspecteur een instrument in het servicepaneel steekt. Daarom is deze test optioneel.

Het is ook een gevaarlijke procedure die elektrische apparatuur kan beschadigen of erger, elektrische schokken of zelfs de dood kan veroorzaken, en mag niet worden uitgevoerd tenzij de persoon die het onderzoek uitvoert is opgeleid en bekwaam om elektrische schokken te vermijden. Als de inspecteur niet is opgeleid voor deze procedures / mag hij nooit een instrument of gereedschap in elektrische apparatuur steken.

Onze foto (links) illustreert het gebruik van Sperrys Digisnap DSA-500 om meet de stroomafname van een individueel elektrisch apparaat – in dit geval het oplaadblok voor een laptop.

Pas op: vermijd de dood of het opblazen van uw testapparatuur. Zorg er bij het meten van versterkers zonder stroomtang voor dat de stroom is uitgeschakeld voordat u deze op het circuit aansluit.

Er wordt aanvullend veiligheidsadvies gevonden dat speciaal van toepassing is op het gebruik van VOMs, DMMs en ampèremeters, waaronder zowel persoonlijke veiligheid als advies om schade aan de apparatuur te voorkomen.

bij DMMs VOMs VEILIG GEBRUIK VAN en

bij DMM DIGITALE MULTIMETER HOE TE GEBRUIKEN

Zie VEILIGHEID voor ELEKTRISCHE INSPECTEURS.

Wat is het verschil tussen het bepalen van de stroomsterkte van de dienst en het meten van stroomsterkte bij een elektrische dienst, circuit, apparaat of apparaat?

In dit artikel beschrijven we verschillende methoden voor het daadwerkelijk meten van de stroomsterkte of het elektriciteitsverbruik in een gebouw, circuit of apparaat. Maar laten we eerst de bepaling van de stroomsterkte van een elektrische dienst in een gebouw niet verwarren met ampèremeting in een gebouw, elektrisch circuit of apparaat.

Wat is het verschil tussen het bepalen van de stroomcapaciteit van de elektrische dienst in een gebouw en het uitvoeren van daadwerkelijke ampèremetingen bij een elektrische service, circuit of elektrisch apparaat?

Een ampèremeting uitvoeren op een bouwcircuit of bij een apparaat, motor of airconditioner enz.

Het meten van elektrische ampères is de meting van stroomopname of ampère of hoeveelheid elektriciteit die wordt verbruikt, is een feitelijke momentane meting van het werkelijke elektriciteitsverbruik op dit moment, niet een meting van de ontwerpcapaciteit of het vermogen van de elektrische dienst in een gebouw of in een elektrisch circuit.

Het werkelijke stroomverbruik of het totale aantal ampères dat wordt verbruikt op een afzonderlijk elektrisch circuit in een woongebouw moet (met kleine technische uitzonderingen) een getal zijn dat lager is dan de stroomsterkte van de stroomonderbreker of zekering die dat circuit beschermt – doorgaans 15 Ampère , 20 Amp, of voor sommige apparaten een groter aantal, bijv 30A of 40A bij een elektrische boiler en bij sommige centrale airconditioners / warmtepompsystemen.

Natuurlijk, als er geen elektrische apparaten of apparaten zijn “ingeschakeld” op een afzonderlijk elektrisch circuit, worden de ampères of stroomafname gemeten moet deze nul zijn.

Bepalen van de totale elektrische servicecapaciteit voor een gebouw

Ampaciteitsclassificaties beschrijven de veilige capaciteit van een elektrisch systeem, circuit of apparaat, niet de werkelijke hoeveelheid elektrische energie die dat systeem, circuit of apparaat op een bepaald moment draagt of gebruikt.Een koperen elektrische draad van maat 14 heeft bijvoorbeeld een nominale waarde om veilig 15 A (15 A) elektrische stroom te geleiden, terwijl een koperen draad van maat 12 geschikt is om veilig 20 A elektrische stroom te geleiden.

servicecapaciteit betekent het beantwoorden van de vraag “hoeveel totaal elektrisch vermogen of stroom kan het elektrische systeem van een gebouw tegelijkertijd veilig gebruiken?”

We bespreken deze procedure in detail te beginnen met

op BEPALING VAN DE AMPERSPANNING.

Praktisch gezien bepaalt de totale capaciteit van een elektrisch systeem, gemeten in ampère, de limiet voor het aantal elektrische apparaten (lichten, koelkasten, airconditioners) tegelijkertijd kunnen werken zonder het systeem te overbelasten.

Overbelasting van een elektrisch systeem of overbelasting van een afzonderlijk elektrisch circuit moet een stroomonderbreker activeren of een zekering doen doorbranden. Als die veiligheidsinrichtingen zijn ondermijnd, niet correct geïnstalleerd, defect zijn of niet goed werken, bestaat het risico dat een oververhitting draad of connector of apparaat ontsteekt a bouwbrand.

De servicecapaciteit in een individueel woongebouw zal doorgaans ergens tussen 60 Ampère (onder de huidige minimumnormen voor een huis in de VS of Canada) en 200 Ampère liggen.

We definiëren Amps, volt en andere elektrische termen in meer detail

bij ELEKTRISCHE DEFINITIES.

Wat is het verschil tussen het meten van ampères en het werkelijke totale elektriciteitsverbruik?

Als we een ampèremeting doen bij een gebouw, bepalen we het stroomverbruik van alle elektrische apparaten die op dat moment in bedrijf zijn. We zien de snelheid van het elektriciteitsverbruik.

Alleen door de tijdsduur op te nemen dat een gebouw, circuit of apparaat elektriciteit gebruikt tegen een bepaald tarief (en voltage), kunnen we het totale elektriciteitsverbruik kennen. Dat is de taak van elektrische meters. Meestal drukken we het elektriciteitsverbruik uit in watt, waarbij watt = volt x ampère.

Zie DEFINITIE van WATTS en

ook DEFINITIE van POWER FACTOR, ECHTE KRACHT

voor voorbeelden van feitelijke berekeningen van het gebruik van elektrische energie waarbij volt, ampère en andere termen worden gecombineerd om nauwkeurig de elektriciteit of energie te beschrijven die wordt gebruikt door een gloeilamp, een airconditioner of andere elektrische circuits of apparaten.

Procedure voor het meten van de feitelijke of momentane versterkers die in gebruik zijn (huidige trekking) in een gebouw

Op de bovenste foto van onze pagina en in onze onderstaande fotos kunt u Sperrys Digisnap DSA-500 digitale multimeter die wordt gebruikt om de stroomsterkte te meten op een 120V elektrisch circuit dat vanaf de elektriciteitsmeter in een gebouw wordt gevoed.

De kaken van de DMM-ampèremeter zijn gesloten rond een 120-V service-ingangsdraad in de routing tussen de uitgangsaansluiting van de elektrische meter en de elektr cal panel “s belangrijkste input verbindingslip (niet getoond in deze foto).

In de VS en Canada zou het gewoonlijk zijn nodig om de behuizing van de elektriciteitsmeter te openen om bij deze draden te komen. U kunt zien dat op het moment van meten dit 120V-circuit slechts 1,35A trok. Binnenin zagen we dat de enige werkende apparaten op dit circuit elektrische lampen en computerapparatuur waren.

Zoals links illustreert, hadden we dezelfde meting in het elektrische paneel zelf kunnen uitvoeren door de DMMs vast te klemmen. transformatorkaken rond de service-ingangsdraad net boven de aansluiting op de hoofdlus in het paneel.

In een overvol elektrisch paneel en afhankelijk van welke draden beschikbaar zijn met de minste storing, kan het verleidelijk zijn om ampère te meten bij de neutrale hoofddraad.

Om technische en nauwkeurigheidsredenen gebruiken we hiervoor niet de neutrale draad.

Let op: er bestaat gevaar voor dodelijke elektrische schokken.

Open de behuizing van een elektriciteitsmeter of een elektrisch paneel niet als u niet de juiste veiligheidstraining heeft gehad en / of als u niet over de juiste veiligheidsapparatuur beschikt.

Procedure voor het meten van de stroomsterkte of het stroomverbruik op een Individueel elektrisch circuit

Onze foto linksboven il illustreert het meten van de stroomopname in ampère van een afzonderlijk elektrisch circuit in het gebouw.

Zorg ervoor dat u de stroomonderbreker niet verstoort en verplaats andere draden zo min mogelijk (merk op dat grijze twist-on connector en elektrische splitsing in dit paneel), klemmen we de ampèremeterkaken rond een 120 V-draad onder de aansluiting op de stroomonderbreker.

Natuurlijk is deze meting zinloos als er niets werkt op het te testen circuit en heeft weinig betekenis tenzij we weten welke apparaten dat elektrische circuit voedt.Het meten van een speciaal elektrisch circuit voor een airconditioner of koelkast zal bijvoorbeeld verschillende resultaten opleveren:

 • Apparaat volledig uitgeschakeld – nul ampère
 • Alleen ventilator van apparaat of alleen licht werkt – typisch erg laag, mogelijk < 1A
 • Compressormotor van het apparaat in werking – hoogste stroomafname

Procedure voor het meten van de stroomsterkte of stroomopname door een individueel elektrisch apparaat, apparaat, motor, enz.

Links meten we de stroomopname in ampère voor het laadblok van een laptop.

Merk op dat de elektrische draad zo was gespleten dat de kaken van de ampèremeter slechts één van de twee elektrische draden omsluiten. De transformatorkaken of klem moeten slechts één van de twee omringen. 120V-draden die het elektrische apparaat voeden.

Merk ook op dat we de isolatie van de elektrische draad zelf niet hebben gestoord of beschadigd – dit is gevaarlijk en riskeert schade aan apparatuur of gevaarlijke elektrische schokken, zoals we hierboven noemen.

Op het moment van onze meting trok dit elektrische apparaat 0.29A bij 120V.

Voor een nauwkeurige berekening van de werkelijk verbruikte energie, inclusief de effecten van wisselstroom en vermogensfactoren,

zie DEFINITIE van POWER FACTOR, REAL POWER

Voor details over het aansluiten van sondes en het instellen van functie- en niveauschakelaars op VOMs en DMMs

zie DMM DIGITALE MULTIMETER HOE TE GEBRUIKEN.

Reader Reacties & Q & A

Op 31-05-2020 door (mod) – Ampère meten voor een 230V motor met een Fluke amp-probe,

Bedankt voor een geweldige vraag Bob.
Het antwoord is ja;
met een typisch ampèremeter klemmen we de meter rond een individuele lijn of draad die een voor een meet.
Dat is vooral handig op een 220, 230, 240 volt circuit zoals het is mogelijk dat de belasting en dus het stroomverbruik of de stroomsterkte op elk van de twee lijnen anders zal zijn.
Een interessant voorbeeld is een elektrische wasdroger. Hoewel de droger is aangesloten op 240 V, kunnen afzonderlijke verwarmingselementen in de droger elk op 120 volt werken, waardoor verschillende drogertemperaturen mogelijk zijn, afhankelijk van het feit of een of beide verwarmingselementen zijn geactiveerd. We zien een soortgelijk gebruik of opsplitsing van de 240 in tot 120 volt circuits op elektrische kookplaten.

Op 2020-05-3 door Bob

Bij het meten van ampères voor een 230V-motor met een Fluke-versterkersonde, meet u elke lijn afzonderlijk en telt u deze bij elkaar op voor het totale aantal versterkers?

Op 26-01-2020 – per (mod) –

Nota
Ik vind de Amprobe-stroommeting in je foto veiliger dan rondhangen in een elektriciteitsmeter of paneeldoos.
Voor alle duidelijkheid, we waarschuwen de lezers:
Pas op: probeer niet om een elektrisch paneel of meterbasis te openen of elektrische bedrading aan te leggen als u niet bent opgeleid en gekwalificeerd om dit te doen. U kunt een schok krijgen. of doodde of stak het gebouw in brand.
Dat gezegd hebbende, kan de Amprobe-demonstratie in uw bericht werken op een elektrisch stopcontact, maar voor het meten van de stroomafname van andere circuits, verlichting, verwarming, airconditioning of apparatuur, pompen, compressoren zijn er directere middelen nodig – die metingen worden regelmatig uitgevoerd door mensen die hiervoor zijn opgeleid, zoals servicetechnici en enkele inspecteurs en diagnostici. Het zijn geen taken van huiseigenaren.
Bedankt voor de opmerking.

Op 26-01-2020 door Not An Electrician

Jeez, in de VS splitsen we meestal geen elektrische bedrading op die we willen blijven gebruiken.

er is ook een amps-limiet voor wat u verstandig kunt meten met uw stroomtang van $ 30, of zelfs uw stroomtang van $ 300. Ik zou bijvoorbeeld zelf de servicekabel van een huis in de VS niet meten.

Niet in de doos, en niet bij de mast. Sommige dingen kunt u het beste aan elektriciens overlaten.

Dat gezegd hebbende, zou het prima moeten zijn om de hete draad te meten van elk aftakcircuit dat je zou tegenkomen in een typische elektriciteitskast thuis.

Op 20-07-2017 – door (mod) –

Matt,
als u vraagt naar het bepalen van de huidige geïnstalleerde stroomsterkte, zal dit worden bepaald door de kleinste schakel in de keten van elektrische componenten van de bovenleiding of ondergrondse dienst ingangskabel van uw nutsbedrijf.

Dat wil zeggen, de grootte van de service-ingangskabel, de metercapaciteit, de stroomsterkte van de hoofdstroomonderbreker in uw elektrische paneel of hoofdschakelaar. hoe u de capaciteit kunt bepalen die u nodig heeft, die wordt bepaald door welke apparatuur u gaat gebruiken.

Dat kan ik niet raden op basis van uw vraag.

Op 20-07-2017 door Matt

Hoe bepaal ik de Amp-service voor een bedrijfspand dat we verhuren voor zakelijk gebruik?

Op 02-05-2017 door Chris

Ik huur momenteel een ruimte waar de H VAC-unit voor mijn adres bevindt zich in een aangrenzende ruimte. Daarom staat het ook op de meter in die ruimte.Is er een manier om te meten welk elektrisch vermogen alleen door mijn HVAC-unit wordt gebruikt?

Op 23-03-2017 – door (mod) –

Ron
Probeer niet te erg geïrriteerd te zijn dat ik zo kippenvel ben. Ik kan me niet voorstellen dat iemand anders dan een commerciële elektricien een meetinstrument (een ampèremeter) in een subpaneel van 4000 ampère stopt – het risico op overlijden door elektrocutie is gewoon te groot.
Het meten van de stroomafname op een bepaald tijdstip geeft toch geen antwoord op het tweede deel van uw vraag; u moet de piekbelastingen en de beschikbaarheid van het circuit weten.

Zelfs als een afzonderlijk subpaneel dat een gebouw bedient, voldoende capaciteit diende ervoor (dat zal zeker geen 4000A zijn) dat is geen belofte dat je raam-HVAC-unitcircuits uit dat paneel kunt toevoegen: het hangt af van de totale individuele bezetting en belasting van het paneel.

Op 23-03-2017 door Ron

dit is zodat ik kan zien hoeveel ampère beschikbaar is om raamunit verwarmings- en koelunits toe te voegen

Op 2017- 03-23 door Ron

Ik heb een vierduizend ampère-service in een hotel, veel subpanelen, ik moet de stroomafname meten, is er één plek waar ik dit kan doen

Lees verder bij VOLTS MEETMETHODEN voor het meten van volt of spanningsniveaus of selecteer een onderwerp uit de nauw verwante artikelen hieronder, of bekijk de volledige ARTIKELINDEX.

Of zie

Artikelen over het bepalen van de capaciteit Spanning bij elektrische installaties in gebouwen

 • BEPALING VAN AMPS-SPANNING – home
  • AMPS, BEPERKENDE FACTOREN
  • AMPS & SEC-MATEN
  • AMPS & VOLTS, VISUEEL BEPALEN
  • AMPS-MEETMETHODEN
  • AMPACITY, MAIN DISCONNECT
  • DEFINITIES AMPS VOLTS WATTS
  • ELEKTRISCHE METERS & METER BASIS
  • ELEKTRISCH PANEEL AMPACITEIT
  • SPANNING op de SEC
  • ONDERGRONDSE SERVICE LATERALS
 • AMPS-MEETMETHODEN
 • ANALOGE VOMs & MULTIMETERS
 • DMMs VOMs VEILIG GEBRUIK VAN
 • MINI AMMETER voor het meten van thermostaatwarmte-anticipator
 • VOLTS / AMPS MEETAPPARATUUR

Voorgestelde verwijzing voor deze webpagina

AMPS-MEETMETHODEN op InspectApedia.com – online encyclopedie van het bouwen van & milieu-inspectie, testen, diagnose, reparatie, & advies voor probleempreventie.

INDEX naar GERELATEERDE ARTIKELEN: ARTIKELINDEX naar ELEKTRISCHE INSPECTIE & TESTEN

Of gebruik het ZOEKVAK hieronder om een vraag te stellen of door InspectApedia te zoeken

Stel een vraag of zoek InspectApedia

Probeer het zoekvak hieronder, of, als je dat liever hebt, plaats een vraag of opmerking in het opmerkingenveld hieronder en we zullen zo snel mogelijk reageren.

Doorzoek de InspectApedia-website

Opmerking: het verschijnen van uw commentaar hieronder kan vertraagd zijn: als uw commentaar een afbeelding, weblink of tekst bevat die er voor de software uitziet alsof het een weblink, zal uw bericht verschijnen nadat het is goedgekeurd door een moderator. Excuses voor de vertraging.

Reactieformulier laadt reacties …

Technische beoordelaars & Referenties

Klik om citaten te tonen of te verbergen & Referenties

 • Daniel Friedman – uitgever & redacteur van InspectAPedia .com®
 • N. Srinivasan, MSEE, is een senior lid van IEEE met 30 jaar ervaring in de elektrische industrie. De heer Srinivasan is in Wenen VA.
 • Louis P. Babin heeft royaal bijgedragen aan technische redactie over de effecten van een verdubbeling van de capaciteit in een elektrisch circuit (september 2007)
 • ASHI Technical Journal, Vol. 2. Nr. 1, januari 1992, “Determining Service Ampacity”, Dan Friedman en Alan Carson, en de
 • ASHI Technical Journal, Vol. 3. No. 1, Spring, 1993, “Determining Service Ampacity – Another Consideration”, Robert L. Klewitz, P.E., met daaropvolgende updates en toevoegingen aan de originele tekst tot 19-2-2006. Herdrukken van de originelen en herdrukken van het Journal zijn verkrijgbaar bij ASHI, de American Society of Home Inspectors www.ashi.com.
 • Digisnap DSA-500 digitale multimeter met kliksysteem, A.W. Sperry Instruments Inc., 2150 Joshuas Path, Suite 202, Hauppage NY 11788, Tel: 800-645-5398, E-mail: [email protected], Website: www.awsperry.com
 • Fluke Corporation , 6920 Seaway Blvd, Everett, WA 98203, VS, Postbus 9090 Everett, Washington 98206, Tel: +1 (425) 347-6100, Technische ondersteuning: 1 (800) 44-FLUKE (1 (800) 443-5853) , Website: www.fluke.com,
  Fluke Europe BV, Postbus 1186 Eindhoven, Nederland, Tel: +31 (0) 40 2675200 +31 (0) 40 2675222, Website: www.fluke .eu
 • Digitale 287/289 digitale multimeter, gebruikershandleiding, opgehaald op 9/5/21, originele bron: http://assets.fluke.com/manuals/287_289_umeng0200.pdf,
 • Simpson Elektrisch, POBox 99, 520 Simpson Avenue, Lac du Flambeau, WI 54538-0099 Tel: 715-588-3311, klantenservice: 715-588-3947, e-mail: [email protected], website: www.simpsonelectric.com/
 • Simpson 260® Series 6XLM Volt-Ohm-Milliammeter Instructiehandleiding, opgehaald op 9/5/2012, originele bron: http://www.simpsonelectric.com/uploads/File/datasheets/260-6xlm.pdf,
 • tif 300cc Tic Tracer-spanningsdetector, Tif Instruments Inc., 9101 NW 7th Avenue, Miami, Florida 33150
 • Greenlee® GT-16 instelbare spanningsdetector, Greenlee Textron Inc., website: greenlee.com, Tel: 800- 435-0786, e-mail: [email protected],
 • “Electrical System Inspection Basics,” Richard C. Wolcott, ASHI 8th Annual Education Conference, Boston 1985.
 • ” Simplified Electrical Wiring, “Sears, Roebuck and Co., 15705 (F5428) Rev. 4-77 1977
 • ” Hoe elektrische bedrading te plannen en te installeren voor huizen, boerderijen, garages, winkels “, Montgomery Ward Co ., 83-850.
 • “Simplified Electrical Wiring,” Sears, Roebuck and Co., 15705 (F542 8) Rev. 4-77 1977
 • “Home Wiring Inspection”, Roswell W. Ard, Rodale “s New Shelter, juli / augustus 1985, p. 35-40.
 • “Evaluating Wiring in Older Minnesota Homes,” Agricultural Extension Service, University of Minnesota, St. Paul, Minnesota 55108.
 • “Electrical Systems”, een trainingshandleiding for Home Inspectors, Alfred L. Alk, American Society of Home Inspectors (ASHI), 1987, verkrijgbaar bij ASHI.
 • “Basic Housing Inspection,” US DHEW, S352.75 U48, p.144, niet meer gedrukt, maar beschikbaar in de meeste staatsbibliotheken.

Boeken & Artikelen over bouwen & Milieu-inspectie, testen, diagnose, & Reparatie

 • Onze aanbevolen boeken over het bouwen van & ontwerp, inspectie, probleemdiagnose en reparatie van mechanische systemen, en over het binnenmilieu en IAQ-testen, diagnose en opruimen vindt plaats in de InspectAPedia Bookstore. Zie ook onze Boekrecensies – InspectAPedia.
 • Carson, Dunlop & Associates Ltd., 120 Carlton Street Suite 407, Toronto ON M5A 4K2. Tel: (416) 964-9415 1-800-268-7070 E-mail: [email protected] Het kantoor biedt professionele WONINGINSPECTIEDIENSTEN en ook uitgebreide THUISINSPECTIE-ONDERWIJS en woninginspectie-gerelateerde PUBLICATIES. Alan Carson is voormalig president van ASHI, de American Society of Home Inspectors.
  Met dank aan Alan Carson en Bob Dunlop, voor toestemming voor InspectAPedia om tekstfragmenten uit The Home Reference Book & illustraties uit The Illustrated Home. Carson Dunlop Associates “biedt uitgebreide opleiding op het gebied van huisinspectie en schrijfmateriaal voor rapporten.
  Het GEÏLLUSTREERDE HUIS illustreert constructiedetails en bouwcomponenten, een referentie voor eigenaren & inspecteurs.
  Speciale aanbieding : Voor een korting van 5% op een willekeurig aantal exemplaren van het Geïllustreerde Huis dat als een enkele bestelling is gekocht, voert u INSPECTAILL in op de betalingspagina van de bestelling “Promotie / inwisseling”.
  TECHNISCHE REFERENTIEGIDS voor informatie over het model en het serienummer van de fabrikant voor verwarmings- en koelapparatuur, handig voor het bepalen van de leeftijd van verwarmingsketels, ovens en boilers, wordt geleverd door Carson Dunlop Weldon & Associates
  Speciale aanbieding: Carson Dunlop Associates biedt InspectAPedia-lezers aan in in de VS 5% korting op een willekeurig aantal exemplaren van de Technical Reference Guide dat als een enkele bestelling is gekocht. Voer gewoon INSPECTATRG in op de betalingspagina van de bestelling “Promo / Redemption” -ruimte.
 • The HOME REFERENCE BOOK – the Encyclopedia of Homes, Carson Dunlop & Associates, Toronto, Ontario, 25e Ed., 2012, is een ingebonden boekdeel van meer dan 450 geïllustreerde paginas die huisinspecteurs en huiseigenaren helpen bij het inspecteren en opsporen van problemen aan gebouwen. De tekst is bedoeld als naslagwerk om eigenaren van gebouwen te helpen hun huis effectief te bedienen en te onderhouden. Aan de achterkant van het volume zijn werkbladen voor veldinspectie opgenomen.
  Speciale aanbieding: Voor 10% korting op een willekeurig aantal exemplaren van het Home Reference Book dat als een enkele bestelling is gekocht. Voer INSPECTAHRB in op de betaalpagina van de bestelling “Promo / Redemption”. InspectAPedia.com-redacteur Daniel Friedman is een bijdragende auteur.
  Of kies het eBook The HOME REFERENCE voor pcs, Macs, Kindle, iPad, iPhone of Android-smartphones.
  Speciale aanbieding: Voor 5% korting op een willekeurig aantal exemplaren van het Home Reference eBook dat als een enkele bestelling is gekocht. Voer INSPECTAEHRB in op de betaalpagina van de bestelling “Promo / Redemption”.
 • Bouwen inspectie onderwijs & rapportschrijfsystemen van Carson, Dunlop & Associates Ltd
  COMMERCIËLE GEBOUW INSPECTIECURSUSSEN – protocol ASTM Standard E 2018-08 voor beoordeling van de staat van onroerend goed
  THUISINSPECTIE-ONDERWIJSCURSUSSEN (Canada)
  THUISINSPECTIE-ONDERWIJSCURSUSSEN (VS) inclusief thuisstudie & live lessen op elf hogescholen & universiteiten.
  HOME INSPECTIE-ONDERWIJS: THUISSTUDIECURSUSSEN – ASHI @ Home Training 10-gangenprogramma.
  Speciale aanbieding: Carson Dunlop Associates biedt InspectAPedia-lezers in de VS 5% korting op deze cursussen : Voer INSPECTAHITP in op de betaalpagina van de bestelling “Promo / Redemption”. InspectAPedia.com-redacteur Daniel Friedman is een bijdragende auteur.
 • Het Horizon-softwaresysteem beheert bedrijfsactiviteiten, planning, & schrijven van inspectierapporten met Carson Dunlop ” s kennisbank & kleurenafbeeldingen. Het Horizon-systeem draait op altijd beschikbare cloudgebaseerde software voor kantoorcomputers, laptops, tablets, iPad, Android, & andere smartphones

Uitgever InspectApedia.com – Daniel Friedman

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *