Endotermy vs. ektotermy!

Přemýšleli jste někdy o tom, jaký je rozdíl mezi endotermy a ektotermy? obecně, pokud organismus používá energii k vnitřní regulaci své tělesné teploty, pak je považován za endotermický. Pokud se organismus místo toho spoléhá na vnější faktory prostředí, aby reguloval svou tělesnou teplotu, pak je považován za ektotermický. Každá z těchto metod regulace tělesné teploty má své klady a zápory.

Aby byl organismus endotermický, musí si produkovat vlastní tělesné teplo prostřednictvím metabolismu. To znamená, že endotermický organismus může udržovat vnitřní homeostázu bez ohledu na vnější teplotu prostředí. Tato schopnost se běžně označuje jako teplokrevná a pravděpodobně zní povědomě, protože savci jsou teplokrevní, což z nás dělá endotermy. Příklad je vidět na obrázku níže, mladé kotě. Proto si během zimních nebo letních teplot lidé udrží vnitřní tělesnou teplotu kolem 98,6 stupňů Fahrenheita.

Jakmile pochopíme, že jsme endotermy, můžeme lépe porozumět tomu, proč se potíme nebo chvějeme, když jsme horký nebo studený. Jedná se o regulační reakce našeho těla, které se snaží udržovat vnitřní homeostázu, zatímco je vystaveno různým vnějším teplotám. Pot, který produkujeme během horkých dnů, ve skutečnosti pomáhá ochladit naše těla a během chladných dnů se třeseme, abychom udrželi naše těla v teple. Být endotermem umožňuje organismu přežít v mnoha rozmanitých prostředích, ale může být extrémně energeticky náročné.

Na druhé straně organismus, který při regulaci své vnitřní tělesné teploty spoléhá na teplotu prostředí kolem sebe. vyžaduje mnohem méně energie. Tento typ organismu se nazývá ectotherm a běžně se označuje jako chladnokrevný. Skvělými příklady ectothermic organismů jsou plazi a ryby. Na obrázku níže je zobrazen příklad plazů. Protože se tyto organismy spoléhají na regulaci tělesné teploty v prostředí, projevují odlišné chování v reakci na měnící se vnější teploty. Aby se ektoterma zahřála, vyhřívala by se na slunci, nebo kdyby se potřebovala ochladit, mohla by se zavrtat nebo hledat stín. Jedná se o fyzické interakce s prostředím, protože ektotermní organismus se nemůže spoléhat na fyziologické procesy, jako je endoterma (jako je pocení a třes).

Takže v závislosti na tom, zda je organismus endotermní nebo ektotermní, bude vykazovat různé chování, aby přežil a fungoval na optimální úrovni ve svém prostředí. Některé příklady jsou:

– Ryby migrují podle potřeby během sezónních změn do teplejší / chladnější vody.

– Ještěrky vycházející z nor se vyhřívají na slunci, aby si zahřáli tělo.

– Lidé se třesou během chladné noční túry.

– Mořští lvi drží svůj ploutev ze studené vody oceánu, aby se zahřáli.

Doufejme, že to pomohlo objasnit hlavní rozdíl mezi endotermy a ektotermy. O těchto organismech se toho můžete naučit mnohem víc a doufám, že vám tyto informace pomohou povzbudit, abyste se o nich dozvěděli více.

Autor: Ryan McDuff

Štítky: Zvířata, Teplota těla, Ectotherms, Endotherms

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *